Nowa automatyka i cyfrowe systemy na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

Na polskim odcinku gazociągu jamalskiego trwają prace, które w perspektywie zmian w europejskim systemie dystrybucji, mają utrzymać wydajność instalacji i zwiększyć ich bezpieczeństwo cybernetyczne. Technologie dostarcza firma ABB.

W ramach umów serwisowych podpisanych z EuRoPol GAZ S.A., właścicielem polskiej nitki gazociągu, który transportuje gaz z terenów Rosji, ABB odpowiada m.in. za rozwój i aktualizację oprogramowania oraz serwis systemów sterowania i części urządzeń pomocniczych na wszystkich pięciu tłoczniach gazu polskiego odcinka. Projekt ma być realizowany do końca 2022 roku.

Serwis obejmuje modernizację systemów automatyki oraz wdrożenie nowych cyfrowych rozwiązań. W stałej gotowości do pracy utrzymywane są systemy pomocnicze: filtry, zawory, układy elektryczne, systemy napędowe, pomiaru ciśnienia i przepływu. Ma to zapewnić odpowiednią dostępność i bezpieczeństwo instalacji. Z kolei systemy cyfrowe wykorzystywane w tłoczniach na bieżąco otrzymują dodatkowe funkcjonalności, nowe zabezpieczenia i tzw. łaty.

„Sercem” układu, który odpowiada za odpowiedni przesył gazu, jest rozproszony system sterowania (DCS), w tym przypadku ABB Ability™ 800xA. Jego oprogramowanie było pierwotnie dostosowywane do specyfiki konkretnych tłoczni. Każda tłocznia to w zasadzie zaawansowany technologicznie zakład, realizujący złożone procesy, więc rola takiego DCS jest nie do przecenienia. Obecnie trwają pracę nad aktualizacją systemu 800xA do najnowszej wersji. Dzięki temu poprawiona zostaje skalowalność instalacji, łatwiej można też wprowadzać ewentualne zmiany do procesu tłoczenia i przesyłu gazu.

Dodatkowo, w wyniku prac modernizacyjnych możliwa jest już zdalna diagnostyka i monitoring instalacji. Pozwala to na bardziej precyzyjną i szybszą analizę procesów przy zachowaniu rygorystycznych reżimów sanitarnych. To kolejna korzyść, jaką dają cyfrowe technologii.

„Patchowanie” oprogramowania na polskim odcinku gazociągu jest konieczne nie tylko ze względu na cyberbezpieczeństwo nitki, ale i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

– ABB dostarczała technologie do pierwszych tłoczni gazu, budowanych jeszcze w latach 90. Historia zatacza koło. Cieszymy się, że znów możemy wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze IT dla przemysłu i rozwijać tę krytyczną infrastrukturę o najnowocześniejsze cyfrowe rozwiązania – mówi Marcin Góralski, dyrektor serwisu w biznesie Automatyki Procesowej ABB w Polsce.

Mimo coraz większej dywersyfikacji dostaw gazu, gazociąg Jamał – Europa pozostaje jedną z najważniejszych nitek w europejskim systemie energetycznym. Na polskim odcinku znajduje się 5 stacji kompresorowych, czyli tłoczni gazu. Ich głównym zadaniem jest podnoszenie ciśnienia gazu do poziomu umożliwiającego sprawny przesył. ABB była wykonawcą wszystkich pięciu tłoczni gazu znajdujących się na terenie Polski.


ABB