NIVELCO – Przepływomierz z opcją regulatora przepływu

 Podstawowe cechy wykonania z regulatorem przepływu:

  • Regulacja PID stałowartościowa lub nadążna;
  • Możliwość sterowania urządzeniem wykonawczym za pomocą wyjścia 4–20 mA, częstotliwościowego, wypełnieniem impulsów lub włącz/wyłącz;
  • Sprzężenia zwrotne od ustawnika pozycyjnego;
  • 2 wejścia analogowe: sprzężenie z ustawnika i regulacja nadążna;
  • Możliwość wymuszenia programowalnej wartości bezpiecznej wyjścia;
  • Praca ręczna/automatyczna;
  • Programowalne alarmy progu i czasu zadziałania urządzenia wykonawczego.
www.nivelco.pl
Firma ISOIL rozszerzyła serię przetworników przepływomierza elektromagnetycznego ML-200 o modele służące jako ciepłomierz oraz regulator przepływu. ML-200 to pierwszy na świecie przetwornik przepływomierza z wyświetlaczem graficznym, autodiagnostyką, data loggerem i pełną symulacją przepływu. Przetwornik zapewnia wzbudzanie cewek impulsami o częstotliwości do 150 Hz, co zapewnia niezawodny pomiar przepływów szybkozmiennych i pulsujących.