Nexans ? Trzecia edycja Visio Template

Pojawiła się trzecia wersja darmowego oprogramowania Nexans Visio Template (NVT 3.0), służąca projektantom systemów, instalatorom i integratorom do tworzenia rysunków rozplanowania szaf i schematów okablowania. Do trzeciej wersji dodano sześć nowych szablonów (określanych również jako biblioteki), pogrupowanych według asortymentu. Obejmują wszystkie produkty (oprócz kabli i przewodów) z bieżącego asortymentu, łącznie z wersjami, w miarę dostępności, z czarnym i białym panelem. Szablony stają się identyfikowalne na ekranie w postaci diagramów; każdy ze swoim własnym wyborem linii i asortymentu produktów, szablonami i numerami części. Do programu dodano hiperłącza umożliwiające użytkownikowi wybór komponentów z katalogów na międzynarodowych stronach internetowych.

www.nexans.pl