Nazwa bardziej trafna

GE Fanuc dodał do swojej nazwy określenie Intelligent Platforms, aby – jak podkreślają przedstawiciele firmy – bardziej odpowiadała temu, czym się obecnie zajmuje. Przemysł zmierza w kierunku integracji systemów automatyki z informatycznymi systemami służącymi do zarządzania przedsiębiorstwem. Z tego względu dostawcy zaczynają świadczyć usługi łączące zarządzanie z produkcją, dostarczając nie tylko pojedyncze aplikacje, ale coraz częściej złożone platformy systemowe dla wielu komórek w zakładach przemysłowych. W efekcie koncerny, które dotąd kojarzone były jedynie z segmentem automatyki, wchodzą na coraz to nowe obszary rynku. Tak właśnie działo się z GE Fanuc przez 20 lat działalności firmy. W skład GE Fanuc Inteligent Platforms wchodzą: GE Fanuc Automation, CNC i Embedded Systems.