National Instruments – Programowalne sterowniki automatyki o trzykrotnie zwiększonej wydajności

Inżynierowie i naukowcy tworzący aplikacje sterujące mogą teraz trzykrotnie zwiększyć wydajność aplikacji dzięki nowej rodzinie kontrolerów Compact FieldPoint firmy National Instruments. Nowe kontrolery cFP-2100 mają 200 MHz procesor Vega klasy Pentium, który w połączeniu z nową pamięcią SDRAM jest ponad trzy razy szybszy niż wcześniejsze kontrolery. Nowe urządzenia Compact FieldPoint należą do kategorii programowalnych sterowników automatyki (PAC), zapewniają elastyczność komputerów PC z wytrzymałością sterowników PLC.
Rodzina kontrolerów Compact FieldPoint 2100 oferuje dodatkowe usprawnienia w porównaniu do istniejących kontrolerów, jak np. większą pamięć ? została powiększona z 16/32 MB RAM do 64/128 MB RAM ? oraz szerszy zakres temperatury pracy ? zmieniony z -25°C do 60°C na -40°C do 70°C. Nowy kontroler ma pamięć SDRAM, która może pracować synchronicznie z zegarem procesora, co zwiększa szybkość transmisji danych. W przeciwieństwie do pamięci EDO RAM, używanej w poprzednich kontrolerach, pamięć SDRAM udostępnia transfer danych do procesora, w czasie gdy inne dane są przygotowywane do przesłania.
Kontrolery CFP-2100 to również możliwość wykorzystania wbudowanego czujnika temperatury, szeregowego przekierowania konsoli oraz nowych bibliotek do LabVIEW VI. Zwiększona wydajność i nowe właściwości oferowane przez rodzinę CFP-2100 czynią te kontrolery idealnymi dla skomplikowanych aplikacji, jak szybkie sterowanie i wielokanałowe systemy rozproszonych I/O.
Platforma Compact FieldPoint jest idealna dla aplikacji o dużych wibracjach, wytrzymujących 50 g oraz wibracje 5 g RMS, nawet gdy są montowane na ciężkich maszynach lub w pojazdach. www.ni.com/poland