National Instruments ? LabVIEW SignalExpress

Firma National Instruments ogłosiła w marcu rozszerzenie graficznej platformy programowania LabVIEW o interaktywne narzędzie LabVIEW SignalExpress, ułatwiające rejestrację danych, sterowanie przyrządami oraz nauczanie.

Na bazie podstawowych funkcji pomiarowych, analitycznych i raportujących graficznej platformy do tworzenia systemów NI LabVIEW oprogramowanie Lab- VIEW SignalExpress oferuje użytkownikom łatwe w obsłudze, oparte na zasadzie ?przeciągnij i upuść? funkcje sterowania setkami urządzeń pomiarowych.

? Firma National Instruments opracowała LabVIEW w celu udostępnienia inżynierom i naukowcom narzędzia do tworzenia dostosowywanych do potrzeb użytkownika aplikacji służących do automatyzacji pomiarów ? mówi Jeff Kodosky, twórca oprogramowania LabVIEW oraz współzałożyciel i partner w firmie National Instruments. ? Uzupełnienie rodziny LabVIEW o oprogramowanie LabVIEW Signal- Express stanowi kolejny krok w stronę uproszczenia popularnych zadań pomiarowych przy jednoczesnym zapewnieniu łatwej ścieżki dostępu do pełnej mocy platformy LabVIEW.

Oprogramowanie LabVIEW SignalExpress oferuje możliwość łatwej konfiguracji jednym kliknięciem na zasadzie plug and play, dzięki modularnemu systemowi USB służącemu do zbierania danych NI CompactDAQ. Współpracuje również z ponad 270 urządzeniami do zbierania danych. Urządzenie NI CompactDAQ jest wyposażone w ponad 30 modułów, takich jak: moduły RTD, moduły prądowych We/Wy, moduły cyfrowych We/Wy o dużej liczbie kanałów, moduły szybkich wejść analogowych oraz moduły We/Wy analogowych o dużej dokładności, ułatwiających użytkownikom dokonywanie wielu różnych pomiarów. Połączenie platformy NI CompactDAQ USB typu plug and play oraz oprogramowania LabVIEW SignalExpress stanowi kompletne, łatwe w obsłudze rozwiązanie do rejestracji danych, pozwalające na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na konfigurację i wykonywanie pomiarów.

www.ni.com/signalexpresseval