Napędy serwokrokowe ? rozwiązanie pośrednie między silnikiem krokowym a serwonapędem

    Tomasz Haliniak, szef zespołu handlowego, Eldar
    Napędy serwokrokowe ? rozwiązanie pośrednie między silnikiem krokowym a serwonapędem
    Właściwie jeszcze do niedawna użytkownicy mieli do wybory tylko dwie opcje: tani silnik krokowy ze wszystkimi jego ułomnościami lub drogi serwonapęd. Od kilku lat lukę pomiędzy nimi wypełniają napędy serwokrokowe. Oferta ta jest skierowana do osób, które wymagają od napędu czegoś więcej, niż może im zaoferować silnik krokowy, a jednocześnie zastosowanie serwonapędów jest niemożliwe ze względów ekonomicznych.
    W aplikacjach, w których mamy do czynienia z szybkimi startami i zatrzymaniami lub bardzo częstymi nawrotami napędy serwokrokowe zachowują się lepiej niż serwonapędy. Dzieję się tak dlatego, że przy prędkości obrotowej bliskiej zeru serwonapęd ma najmniejszy moment na wale, natomiast napęd serwokrokowy, jak każdy silnik krokowy, największy moment na wale ma właśnie przy prędkości obrotowej zbliżonej do zera. Przy takiej pracy (szybki start, stop, nawroty) okazuje się, że wyregulowanie serwonapędu może nastręczać pewnych trudności, szczególnie w warunkach zmiennego obciążenia. Jednocześnie są to wymarzone warunki pracy dla napędów serwokrokowych.