Nagroda Siemensa dla naukowców ze Szczecina i Wrocławia

  Prof. Władysław Nowak z Politechniki Szczecińskiej i dr Regina Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Siemensa. Wyróżnia się nią tych polskich naukowców, którzy prowadzą wybitne prace nad rozwojem nowoczesnych technologii.
  Jak poinformowali PAP w środę organizatorzy, Nagroda Siemensa za 2004 r. przypadła prof. Nowakowi za pracę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, a dr Paszkiewicz – za pracę z zakresu technologii przyrządów półprzewodnikowych.
  Prof. Władysław Nowak z Politechniki Szczecińskiej jest specjalistą w dziedzinie techniki cieplnej, a w szczególności gospodarki cieplnej i wymiany ciepła. W swojej pracy zajął się pozyskiwaniem i wykorzystaniem "niektórych odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb ogrzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej".
  Dr Regina Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej bada zagadnienia optoelektroniki i technologii półprzewodnikowej. Jej praca dotyczyła wykorzystania azotku galu, poddanego odpowiednim procesom, w technologii przyrządów półprzewodnikowych.
  W tym roku do konkursu, zorganizowanego już po raz 10., zgłoszono 24 prace zrealizowane przez zespoły badawcze i pojedynczych naukowców. Jury, składające się z przedstawicieli największych polskich uczelni technicznych, obradowało pod przewodnictwem rektora Politechniki Warszawskiej prof. Stanisława Mańkowskiego.
  Nagroda Siemensa służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich. Jest wyrazem szacunku światowego koncernu dla osiągnięć polskich naukowców.
  Według jednego z laureatów poprzednich edycji Nagrody Siemensa (2001), wiceministra nauki i informatyzacji dr hab. inż. Marka Bartosika, wyróżnienie to jest uznawane za "bardzo poważną nobilitację zarówno w środowisku nauk technicznych, jak i w kołach związanych z gospodarką i przemysłem".
  O nagrodę, ustanowioną w 1995 roku, mogą ubiegać się autorzy prac m.in. z dziedziny elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, ochrony środowiska oraz zagadnień pokrewnych. W ciągu 10 lat o nagrodę walczyli autorzy blisko 200 prac naukowych i badawczych.
  Tegoroczne nagrody zostaną wręczone 8 czerwca na Politechnice Warszawskiej.