Na Politechnice Śląskiej powstało Laboratorium Wirtualnego Latania

  Kosztem ponad 4 mln zł na Politechnice Śląskiej w Gliwicach powstało Laboratorium Wirtualnego Latania. Znalazło się w nim 12 symulatorów lotów, które posłużą nauce pilotażu i nawigacji oraz prowadzeniu prac naukowo-badawczych.

  Laboratorium, które rozpocznie działalność jesienią tego roku w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki zaprezentowano dziennikarzom. To jedyny taki obiekt na południu Polski.

  Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej, prof. Jerzy Rutkowski zaznaczył, że z laboratorium będą mogli korzystać nie tylko studenci i naukowcy, ale wszystkie osoby związane z branżą lotniczą.

  Zastępca dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej dr Krzysztof Cyran powiedział, że laboratorium pomoże studentom poznawać najbardziej zaawansowane systemy wirtualnej rzeczywistości. Studenci informatyki będą mogli budować mapy terenu o dowolnej rozdzielczości i włączać je do zestawu map, które symulatory mają już zainstalowane. Urządzenia umożliwiają też badania naukowe związane z zastosowaniem nawigacji satelitarnej w lotnictwie.

  W przyszłości pozwoli to także w intensywnym szkolenia pilotów, bo studenci poznający budowę takich urządzeń będą w stanie jeśli nie budować podobne, to tworzyć przydatne w nich oprogramowanie – podkreślił dr Cyran.

  W laboratorium o powierzchni 120 m kw. stanęło 12 symulatorów – dwa duże urządzenia treningowe, przypominające kabiny samolotów, oraz 10 mniejszych symulatorów lotów. Wszystkie urządzenia treningowe będą służyć nauce pilotażu i nawigacji, jak również zdobywaniu i przedłużaniu uprawnień dla licencji zawodowych.

  Jak zaznaczył Eugeniusz Piechoczek z dostarczającej symulatory firmy Aircom, w laboratorium znalazły się kabiny symulatorowe różnych typów statków powietrznych oraz dwie kabiny mobilne: z symulatorami lotu samolotu i śmigłowca, które można postawić na wolnym powietrzu. Piechoczek przypomniał, że według przepisów, część szkolenia lotniczego do zdobycia do licencji może się odbyć na symulatorach.

  Poza szkoleniami w pilotażu w Laboratorium Wirtualnego Latania będą także prowadzone prace naukowo-badawcze finansowane ze środków VII Programu Ramowego Komisji Europejskiej, a realizowane w ramach współpracy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki z instytucjami międzynarodowymi pokroju Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL. Obecnie Wydział jest w końcowej fazie negocjacji warunków trzech kontraktów na realizację projektów z VII Programu Ramowego.

  Dagmara Sokołowska, która weszła w skład zespołu opracowującego projekt laboratorium powiedziała też, że nowe urządzenia umożliwią współpracę z działającym od kilku lat Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej w procesie profesjonalnej edukacji kadr lotniczych.

  Koszt powstania laboratorium to ponad 4 mln zł. To część większego, wartego 12 mln zł projektu, w ramach którego zostaną także zmodernizowane sale audytoryjne Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W 85 proc. koszt projektu pokrywają środki z Unii Europejskiej.