Na co zwrócić uwagę podczas wyboru systemu do opomiarowania i monitoringu mediów?

    Wojciech Znojek, dyrektor generalny w firmie Sabur

    Wybór systemu monitorującego i zarządzającego zużyciem mediów jest wciąż sporym wyzwaniem, ponieważ trudno znaleźć rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby użytkowników. I choć rynek obfituje w wiele systemów do monitoringu i optymalizacji zużycia mediów, często nie spełniają one wszystkich kryteriów, takich jak: łatwa obsługa i instalacja, znormalizowane interfejsy komunikacyjne do bezpośredniej analizy danych, elastyczność i możliwość rozbudowy w przyszłości czy wreszcie precyzyjny pomiar energii i pozostałych mediów za pomocą zalegalizowanych liczników. Warto znaleźć system, który nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych, a jego obsługa – zaawansowanej wiedzy.
    Doskonałym rozwiązaniem są np. aplikacje wizualizacyjno-sterujące bazujące na stronach WWW, wbudowane w urządzenia nadzorujące pracę systemu (jak panele operatorskie czy sterowniki). Aplikacje te służą do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Są one dostępne również na urządzenia mobilne. Dla pracownika działu utrzymania ruchu jest to ogromnym ułatwieniem, ponieważ może on kontrolować wszystkie stany liczników bez opuszczania miejsca pracy. Nowoczesne rozwiązania oferują także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy.