Murrelektronik ? Wyłączniki MICO

W obecnie działających systemach automatyki instalacje 24 V DC zabezpieczane są z użyciem standardowych mechanicznych wyłączników. Gdy jedna z gałęzi jest przeciążona, wtedy zwykle dochodzi do gwałtownego spadku napięcia oraz wystąpienia dodatkowych szkodliwych dla instalacji efektów. Plątanina kabli jest szczególnie narażona na zagrożenie pożarem. Wyłączniki MICO Power Control służą do zapobiegania ewentualnym awariom. Dostarczają zasilanie dla sterowników PLC oraz innych komponentów systemów automatyki. Tym samym nie dochodzi do spadków napięcia powodowanych niedoborem prądu. System MICO monitoruje sieć zasilającą, sygnalizuje zbliżanie się do granic obciążalności, przełącza zagrożone ścieżki do bezpiecznego stanu.Kompaktowa konstrukcja jest korzystna w przypadku okablowania o dużych przekrojach. Zintegrowany system komunikatów sprawia, że układ nie wymaga częstej obsługi i napraw. Zakresy prądów mogą zostać skonfigurowane indywidualnie dla każdego z kanałów (do 4 kanałów na moduł) ? przy czym wartości prądów wybiera się z zakresu 1 A do 10 A. Redukcji podlegają czasy przestoju maszyn i urządzeń.

www.murrelektronik.com