Multiprojekt – Multinarium

18 września br. w Krakowie odbyło się pierwsze seminarium techniczne krakowskiej firmy Multiprojekt, zwane przez organizatorów Multinarium. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, reprezentujących przede wszystkim branżę przemysłową, systemów i urządzeń automatyki przemysłowej, utrzymania ruchu, a także przedstawiciele wyższych uczelni technicznych, kształcących kadry inżynierskie. Jak podkreślił Prezes Zarządu firmy Multiprojekt dr inż. Grzegorz Góral, firma obecna jest na rynku krajowym już od 15 lat i wciąż się rozwija, zarówno pod względem proponowanej klientom oferty, jak i zatrudnienia, które obecnie przekroczyło już ponad 50 osób, a firma zmienia status z małego na średnie przedsiębiorstwo. Dynamika tego rozwoju widoczna była w czasie całego Multinarium. W kolejnych prezentacjach technicznych przedstawiciele różnych działów firmy Multiprojekt prezentowali produkty i rozwiązania systemowe dostępne w ofercie firmy. Na szczególną uwagę zasługuje jej kompleksowość oraz ukierunkowanie na technologie Przemysłu 4.0, a zatem rozproszenie funkcji automatyki i ich możliwie największą integrację.

Firma Multiprojekt to przede wszystkim uznany już na rynku polskim dystrybutor napędów, silników i innych elementów automatyki dla aplikacji przemysłowych. Zaprezentowano zatem serwonapędy dedykowane do obsługi układów wieloosiowych firmy Estun oraz innowacyjne silniki liniowe LinMot, cechujące się unikalną konstrukcją łączącą funkcje silnika liniowego i obrotowego z wałem lewitującym w polu magnetycznym. Rozwiązania te w ciekawy i przystępny sposób prezentował gość specjalny Multinarium Aleksander Staniszewski, przedstawiciel firmy LinMot. Nie zabrakło też informacji o najnowszych rozwiązaniach w obszarze programowalnych paneli operatorskich HMI firmy Weintek oraz sterowników PLC FATEK, współpracujących z modułami rozszerzalnych we/wy, dla zaawansowanych funkcjonalnie aplikacji sterowania i monitoringu. W kontekście rozproszenia, integracji i elastyczności proponowanych przez firmę Multiprojekt rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej zwraca uwagę powszechna implementacja protokołu EtherCAT oraz uniwersalnej, nowoczesnej architektury OPC UA.

Na zakończenie Multinarium zaprezentowano rozwijane obecnie koncepcje własnych produktów firmy Multiprojekt. To w pierwszym rzędzie oferowany już klientom system MES – zarządzania i monitorowania produkcji, z elementami analityki wydajności sprzętowej i funkcjonalnej. Odważną i bezprecedensową dla rynku polskiego wydaje się realizowana w koncepcja prototypu własnego, pierwszego całkowicie polskiego robota przemysłowego, opracowywana w ramach pozyskanego przez firmę projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wstępne informacje o unikalności jego konstrukcji mechanicznej, wykorzystywanych do budowy elementach kompozytowych oraz układzie sterowania opartym o sterownik 3 Motion Controller, opracowany przez inżynierów firmy Multiprojekt, przedstawił kierujący projektem Jakub Żak.

Krakowskie Multinarium zakończyła popołudniowa wycieczka statkiem po Wiśle do malowniczo położonego Tyńca, która pozwoliła uczestnikom na swobodną wymianę myśli, pomysłów, nawiązanie nowych kontaktów na płaszczyźnie zarówno zawodowej, jak i towarzyskiej. Przedstawiciele firmy Multiprojekt wstępnie przedstawili perspektywę kontynuacji spotkań w ramach Multinariów w innych częściach Polski.

Andrzej Ożadowicz