MTS Sensors – Przeciwwybuchowy przetwornik pozycji Temposonics

Firma MTS Sensors wprowadza nową serię absolutnych przetworników liniowych, które są certyfikowane do pracy w obszarach niebezpiecznych. Przetworniki te są odpowiednie do instalacji w aplikacjach zagrożonych wybuchem, gdzie atmosfera zawiera łatwopalne gazy (grupy IIA, IIB, IIC) lub pyły. Niezależna firma certyfikująca stwierdziła pełną kompatybilność tych przetworników z Europejską  dyrektywą ATEX 94/9/EC.
We wszystkich aplikacjach naziemnych, przeciwwybuchowe wersje czujników Temposonics serii R i G dopełniają wymagań stawianych dla urządzeń kategorii 3D (strefa 2) oraz 3G (strefa 22). Podczas pracy w tych strefach, chociaż sama atmosfera charakteryzuje się wysokim ryzykiem eksplozji, nie ma możliwości zapłonu. Przetworniki są dostępne zarówno w wykonaniu profilowym, jak i prętowym. Wyposażono je w wyjście analogowe oraz interfejs CAN, SSI lub Start/Stop. Maksymalna temperatura powierzchniowa wynosi 135°C dla stref z atmosferą gazową oraz 100°C dla środowisk pyłowych.
Zarówno solidna budowa prezentowanych czujników, jak i ich wysoki stopień ochrony zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Zróżnicowane sposoby ochrony wewnętrznej wykluczają możliwość, że czujnik stanie się źródłem zapłonu. Bezpieczna praca w silnie zapylonym otoczeniu jest zagwarantowana poprzez wysoką szczelność urządzenia. Stopień ochrony IP67 zabezpiecza przetwornik przed ingerencją zarówno kurzu jak i wody czy wszelkich innych płynów. Z uwagi na zabezpieczenie antyiskrowe środowisko silnie nasycone gazami wybuchowymi nie stanowi problemu dla czujników serii R i G.
Wprowadzenie certyfikaty ATEX pozwoliło na rozszerzenie listy możliwych aplikacji dla bezkontaktowych, absolutnych czujników położenia liniowego. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe jest istotne m.in. w przemyśle tekstylnym i papierniczym, drzewnym, farbiarskim, w aplikacjach wykorzystujących turbiny gazowe, jak również w niektórych aplikacjach w elektrowniach. www.newtech.com.pl