MPL Technology – Platforma automatyzacji – System Q Mitsubishi Electric

Jest to system, który tworzy nowy kierunek rozwoju automatyki, to tzw. Platforma automatyzacji, która łączy technologie PLC, PC, Motion, IT w jednym systemie sterowania. System Q jest maksymalnie elastyczny tzn. można go konfigurować począwszy od najmniejszych jednostek z kilkoma modułami do systemów łączących te 4 technologie na jednej płycie bazowej. Programowanie w standardzie europejskim IEC 1131.3 lub np. z wykorzystaniem interpretatora C++ dają użytkownikowi swobodę wyboru optymalnego rozwiązania dla każdej aplikacji.
Melsec System Q to najbardziej zaawansowany sterownik modułowy Mitsubishi Electric, łączy w sobie 4 technologie: PLC, PC, IT i Motion w jednym systemie sterowania. Nowy Melsec System Q to również zaawansowana, wieloprocesorowa technologia, obsługiwana nawet przez cztery jednostki centralne w pojedynczym kontrolerze. Dzięki swej elastyczności, wieloprocesorowy System Q oferuje ogromny zakres różnorodnych opcji i konfiguracji, od najprostszego systemu jednoprocesorowego z kilkoma modułami do systemu składającego sie z 64 modułów na 8 płytach bazowych. W system można wpiąć miniaturowy moduł komputera PC, którego możliwości odpowiadają standarowym komputerom PC. Z poziomu tego komputera można programować sterownik oraz mieć pełny dostęp do zasobów wszystkich modułów dzięki temu, że jest on podłączony bezpośrednio do magistrali wewnętrznej. MELSEC System Q to możliwoość integracji procesorów PLC i sterowników ruchu na jednej płycie bazowej. Jednostki centralne klasy Motion oferowane są w dwóch odmianach: 8 i 32-osiowej. Pojedynczy system może zawierać do 3 CPU tej klasy, co daje możliwość kontroli 96 osi. Do systemu Q można również podłączyć moduł WEB serwera, który ma wbudowane mechanizmy do tworzenia zaawansowanej diagnostyki i monitoringu systemu sterowania. Zapewnia globalny dostęp do funkcji serwisowych i utrzymania ruchu poprzez stronę www. W ofercie jest również procesor, który jest interpretatorem języka C++, co sprawia, że jedynym ograniczeniem funkcjonalności programu jest wyobraźnia programisty. System Q dostępny jest również w wersji z szeroko pojętą redundancją (procesory oraz moduły we/wy).