Moduł X20 AP do pomiaru energii

Pierwszym krokiem na drodze do poprawienia efektywności energetycznej jest dokonanie pomiaru oraz oszacowania poziomu zużycia energii. Jakiekolwiek odchylenia od wartości normalnych mogą zostać użyte do identyfikacji stanu maszyny, a ich oszacowanie może być dokonane przez system monitoringu taki jak pakiet monitorowania energii (EnMon) zawarty w systemie sterowania procesami B&R APROL.

Nowy moduł X20AP firmy B&R potrafi mierzyć: napięcie, prąd, częstotliwości oraz składową bierną na wszystkich fazach. Pomiary prądu i napięcia aż do 31 ? ej harmonicznej  wznoszą moduł na najwyższy poziom precyzji, podczas gdy jego wyjątkowa czułość oraz czwarty kanał sprawiają, że moduł ten jest doskonale dopasowany do pomiaru prądu upływu na przewodzie neutralnym.
 
Poprzez wstępne przetwarzanie sygnałów oraz dostarczanie, w postaci cyfrowych zmiennych, wyników pomiarów wraz z obliczonymi wartościami rzeczywistej wydajności, nowy moduł w kompaktowej rodzinie B&R X20 znacząco odciąża jednostkę centralną CPU. Zapisane przez moduł krzywe wartości pomiarowych mogą być pomocne np. dla optymalizacji ścieżek ruchu w maszynie, co z kolei ma wpływ na dalszą efektywność energetyczną.

Dostępne są 3 wersje modułu do podłączenia przekładników prądowych 20 mA, 1 A oraz 5 A.