Moc jednostki

Sąsiedzi, zespoły projektowe i planowanie posiłków? różnorodność sprawdza się znakomicie przy tej, jak i przy wielu innych sprawach. Jednakże posiadanie różnorodnych architektur oprogramowania przemysłowego oferuje producentom i udziałowcom stosunkowo mało korzyści. Posiadanie wielu architektur, platform oraz struktur danych wymaga znacznych wysiłków ? trzeba konwertować dane z jednej części organizacji, aby były one zrozumiałe dla innej częścii na odwrót. Ludzie gubią się w informacjach, a możliwości zostają bezpowrotnie utracone.

Współistnienie różnych systemów może być źródłem piękna. O ileż łatwiej było sterować procesami w ustalonym zakresie 4-20 mA, niż obecnie, kiedy każdy ustala sobie własny zakres pomiarowy. Wizja ta została rozszerzona na magistralę fieldbus, która w końcu pozwoliła na łączenie różnych urządzeń w obrębie jednej sieci przemysłowej.

Jeszcze większy sukces odniosła Fundacja OPC, której serwery pozwalają na wymianę danych pomiędzy aplikacjami bez ?150 różnych sterowników?, które przekładają dane z jednego systemu na drugi.

Ujednolicona architektura jest właśnie uosobieniem tej koncepcji. S95 należące do ISA tworzy logiczny model dla udostępniania informacji pomiędzy produkcją a przedsiębiorstwem. Należące do MIMOSA rozwiązanie OSA-EAI (Architektura Otwartych Systemów dla Integracji Aplikacji Przedsiębiorstwa ? Open System Architecture for Enterprise Application Integration) standaryzuje rejestrowanie zasobów, monitorowanie warunków oraz informacje o stanie i niezawodności środków trwałych.

Fundacja OPC, MIMOSA oraz ISA współpracują ze sobą nad utworzeniem ?Otwartość O&M dla Produkcji? ujednoliconej architektury pozwalającej aplikacjom związanym z produkcją oraz utrzymaniem ruchu na swobodną wymianę informacji, w celu oparcia produkcji na rzeczywistych warunkach. Osobno, lecz w podobnym duchu, pracuje OMAC ? grupa, której pełna nazwa brzmi: Sterowanie w Obrębie ModularnychArchitektur otwartych (Open Modular Architecture Controls), wymienia informacje z Fundacją OPC oraz Światowym Forum Wsadów (World Batch Forum), aby móc bardziej skutecznie pracować nad tym oraz innymi problemami.

Zdefiniowanie architektury, na którą zgodzą się wszystkie zaangażowane strony i przejście na nią, pozwoli każdemu na szybsze czerpanie korzyści z jednej struktury. Usuwa to z równania potrzebę wybrania metody oferowanej przez jednego sprzedawcę w nadziei, że zajmie się dominującą pozycję. Być może mechanizmy rynkowe wypracowałyby na przestrzeni lat takie same rozwiązania, ale w międzyczasie postawa ?poczekajmy, zobaczymy? zamiast ?weźmy się do roboty i poprawmy?, spowodowałaby utracenie wielu możliwości zwiększenia produktywności.

?Jedna struktura? to koncepcja wspierana przez największych dostawców automatyki przemysłowej, takich jak: ABB, Emerson Process Management, Invensys, Microsoft, PeopleSoft, Rockwell Automation, Yokogawa oraz wielu innych. Co ważniejsze podejście to zdobyło wsparcie wielu użytkowników końcowych reprezentujących rafinowanie, przemysł komunalny oraz przemysł produkcyjny, jak również wojsko. Użytkownicy ci rozumieją, że jedna struktura uwalnia zasoby i zwiększa wartość aplikacji.

Skuteczność rozwiązania można porównać do dodawania wagonów do ekspresowego pociągu, zamiast budowania nowych torów.