Mobilny dostęp do kluczowych informacji o procesie produkcji


    Szymon Tomiczek, specjalista ds. sprzedaży, VIX Automation 
    Mobilny dostęp do kluczowych informacji o procesie produkcji
    Aktualny trend rynkowy w segmencie oprogramowania przemysłowego to przede wszystkim mobilny dostęp do kluczowych informacji o procesie produkcji. Nowa koncepcja Real-Time Operational Intelligence (RtOI) na nowo definiuje wykorzystanie systemów HMI/SCADA oraz repozytoriów danych. Zmianie uległa nie tylko funkcjonalność samego systemu, ale również rola użytkownika, który z poziomu mobilnych urządzeń (tablet lub smartfon) ma dostęp do kluczowych danych, a co za tym idzie – może znacznie szybciej reagować i rozwiązywać problemy na linii produkcyjnej. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych aplikacji uzyskuje dostęp do wskaźników KPI (Key Performance Indicators) dla dowolnych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dzięki opcji geointelligence aplikacja prezentuje dane dla zasobów znajdujących się w pobliżu operatora przy zachowaniu możliwości ograniczenia dostępu do szczegółowych informacji, bazując na uprawnieniach użytkownika. Rozwiązanie wykorzystuje dane z istniejących systemów SCADA, przemysłowych baz danych, czy też systemów zarządzania produkcją i umożliwia prezentację tych danych w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i czasie. System RtOI umożliwia prezentację zagregowanych danych oraz dalszą ich analizę na poziomie całego zakładu, konkretnej linii produkcyjnej czy poszczególnych zasobów, zwiększając tym samym wydajność operacji.