Mitsubishi i Toshiba łączą działy energetyki przemysłowej i automatyki

Tokio, Japonia. Mitsubishi Electric Corp. i Toshiba Corp. ogłosiły ostatnio powstanie nowej firmy joint venture, w której połączą swe działy energetyki przemysłowej i automatyki zakładów produkcyjnych. Zatrudniaj ąca 2200 osób firma, wstępnie nazwana Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corp, miała rozpocząć działalność 1 paĽdziernika 2003 roku.

Spółka joint-venture z siedzibą w Tokio zajmie się sprzedażą, konstrukcją, instalacją i obsługą systemów energetyki przemysłowej i automatyki, takich jak: sterowanie oraz systemy zasilania i dystrybucji mocy w hutach, celulozowniach i papierniach, zakładach petrochemicznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz innych zak ładach produkcyjnych.

Wspólnicy uważają, że nowa firma połączy zasoby odpowiednich oddziałów każdego z nich i stanie się wiodącym integratorem systemów w dziedzinie energetyki przemysłowej i systemów automatyki, łącznie z TMA Electric Corp., kolejną spółką joint venture firm Mitsubishi i Toshiba, produkującą silniki dużej mocy, i Toshiba GE Automation Systems Corp. ? spółką zależną firmy Toshiba w Japonii. Ponadto Toshiba Automation Systems LLC, obecnie amerykańska joint venture firm Toshiba i General Electric Co., stała się spółką zależną nowej firmy.

Informacje na temat produktów i zmian w Mitsubishi Electric Corp. dostępne są na stronie internetowej Grupy MPL (www.mpl.pl), której główny zakres działalności związany jest z technologią i produktami Mitsubishi Electric z zakresu automatyki przemysłowej.