Miliony za automatykę zakładu ekologicznych kruszyw

  Notowana na NewConnect spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA będzie współpracowała z białostocką firmą LSA przy budowie zakładu, wytwarzającego ekologiczne kruszywa budowlane. To kolejna istotna umowa, zawarta ostatnio przez APS SA.

  Właściciele białostockiej spółki LSA  sp. z o.o. opatentowali innowacyjną technologię wytwarzania lekkiego kruszywa budowlanego z pyłów i popiołów po spaleniu węgla, metodą spiekania w wysokiej temperaturze.

  –  To pierwsze w skali światowej wdrożenie naszej własnej technologii, służącej do przetwarzania odpadów na surowiec budowlany, jakim jest  lekkie kruszywo spiekane  ? mówi Krzysztof Łuczaj, członek zarządu LSA. ?  Opracowaliśmy i opatentowaliśmy także urządzenia, które zostaną użyte w tej technologii ? również po raz pierwszy na świecie.

  APS SA i LSA sp. z o.o. podpisały umowę na realizacje zadania jakim jest "budowa zakładu wytwarzającego kruszywa budowlane z wykorzystaniem popiołów elektrownianych we wsi Sowlany gmina Supraśl w zakresie wykonania aparatury kontrolno – pomiarowej". Wartość umowy, to ?niska liczba 7-cyfrowa?, jak czytamy w komunikacie.

  – Jest to istotna dla spółki umowa z powodu jej wartości, jak i zakresu odpowiedzialności  obejmująca pełne spektrum działalności gospodarczej spółki, realizowana dla wymagającego klienta ? mówi prezes APS SA, Bogusław Łącki. – Z racjimożliwości i doświadczenia naszej spółki coraz częściej jesteśmy wykonawcą nowatorskich inwestycji, których technologia jest chroniona przez zleceniodawcę.

  Prace zlecone APS S.A. mają być zakończone w trzecim kwartale  2013r.

  Na budowę zakładu i wdrożenie technologii spółka LSA otrzymała blisko 10 mln zł unijnej dotacji w ramach wspierania innowacyjnych rozwiązań.