MICROSENS – Zasilacze przemysłowe certyfikowane do użytku w kolejnictwie

Z myślą o zastosowaniach w branży kolejowej firma MICROSENS oferuje od jesieni 2008 r. specjalnie certyfikowane przełączniki przemysłowe. Urządzenia te są zgodne z normami EN 50121-4:2006 (surowsze wymagania co do kompatybilności elektromagnetycznej i odporności na zakłócenia) i EN 50125-3:2003 (wymagania w zakresie odporności na zmiany temperatury, klimatu, wibracje i wstrząsy). Przełączniki mogą być umieszczane w minimalnej odległości 1 metra od torów kolejowych.
Do zasilania tych przełączników MICROSENS oferuje zasilacze, które również odpowiadają normom kolejnictwa. Oprócz wersji standardowej o parametrach 24 V DC / 60 W dostępne są też zasilacze 48 V DC / 60W do urządzeń wyposażonych w funkcję zasilania przez sieć Ethernet (Power-over-Ethernet).
Zasilacze o napięciu wyjściowym 48 V DC są niezbędne w przypadku stosowanych w kolejnictwie urządzeń, które korzystają z zasilania przez sieć Ethernet, np. przy intensywnym monitoringu wideo. Przez łącze danych mogą być więc zasilane nie tylko przełączniki firmy MICROSENS dopuszczone do użytku w branży kolejowej, ale także urządzenia końcowe. Nie trzeba stosować dodatkowego zasilacza, co znacznie obniża koszty instalacji.
Ważną cechą tych zasilaczy jest ich wysoka odporność na zakłócenia elektryczne. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku zasilania rozwiązań na obszarach kolejowych, przemysłowych i produkcyjnych, gdzie każda awaria ma duże znaczenie. Zasilacze są zgodne z normą EN 50121-4, która dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej w kolejnictwie. Ich średni czas pracy bez awarii to ponad 3 miliony godzin, działają więc wyjątkowo niezawodnie. Urządzenia cechują się też wysoką sprawnością, niewielkimi wymiarami, małym ciężarem własnym oraz prostym montażem na szynach DIN.
Z myślą o zastosowaniach w różnych krajach zasilacze oferują szeroki zakres napięcia wejściowego zarówno dla prądu stałego, jak i zmiennego (90..264 V AC lub 85..200 V DC). Urządzenia są dostępne w wersji o napięciu wyjściowym 24 V DC lub 48 V DC przy mocy 60 W. Napięcie wyjściowe można też regulować w podanym zakresie. Wszystkie urządzenia wyposażono w skuteczne zabezpieczenia przed przeciążeniami. Pracują w temperaturach od -40°C do +70°C. Beznapięciowy styk sygnalizuje każdy nieprawidłowy poziom napięcia wyjściowego.
Urządzenia zaprojektowano pod kątem pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dzięki temu zapewniają stabilne i niezawodne funkcjonowanie wzdłuż linii kolejowych. www.microsens.com