Michał Peroński, Panasonic Electric Works Polska

    Rynek systemów bezpieczeństwa w Polsce to bez wątpienia bardzo dynamicznie rozwijający się segment na tle innych urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Wiążemy z nim duże nadzieje, szczególnie że ostatnie lata pokazują dynamiczny wzrost sprzedaży optoelektronicznych urządzeń bezpieczeństwa, jak również stale rosnące zainteresowanie ze strony naszych partnerów handlowych oraz odbiorców końcowych. Ponadto konieczność dostosowania się producentów maszyn i zakładów produkcyjnych do obowiązujących regulacji prawnych siłą rzeczy wymusza zwiększenie wydatków na przemysłowe systemy bezpieczeństwa. Wydaje się, że istotnym czynnikiem może być również zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z brakiem zabezpieczeń w maszynach na przestrzeni ostatnich kilku lat. Kluczem do sukcesu na pewno jest różnorodna oferta dopasowana do wymagań użytkowników przy zachowaniu rozsądnej ceny, ale tak naprawdę często decyduje wiedza i pomoc przy doborze optymalnego rozwiązania. Panasonic Electric Works SUNX, dostawca szerokiej gamy rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, oferuje również szerokie spektrum urządzeń związanych z techniką bezpieczeństwa. Trzon oferty do niedawna stanowiły elementy optoelektroniczne, takie jak bariery optyczne, czujniki jednowiązkowe czy skanery bezpieczeństwa. W tym roku oferta została uzupełniona również o szereg elektromechanicznych urządzeń bezpieczeństwa. W przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji oferujemy również programowalne moduły bezpieczeństwa, które pozwalają na połączenie ze sobą kilku urządzeń bezpieczeństwa wraz z dedykowaną logiką.