Mera Moskwa ? główny punkt spotkań dla przedstawicieli przemysłu

Międzynarodowe Targi MERA poświęcone pomiarom, sterowaniu i automatyce odbędą się po raz dwunasty w dniach 31 października ? 3 listopada br. w Expocentr Krasnaja Presnyja. Targi MERA są organizowane przez austriacką firmę MSI Targi i Wystawy we współpracy z Rosyjskim Stowarzyszeniem Pomiarowym MNTO, Państwowym Komitetem Rosyjskiej Federacji ds. Standaryzacji i Metrologii GOSSTANDARD oraz Euroexpo Rosja. Odbywają się one pod oficjalnym patronatem Ministerstwa Przemysłu, Nauki i Technologii Rosyjskiej Federacji. Partnerem medialnym targów Mera będzie w tym roku, ciesząca się międzynarodowym uznaniem, publikacja przemysłowa Control Engineering.
Od pierwszych targów, czyli od 1990 roku, Targi Mera rozwinęły się, zajmując obecnie pozycję wiodącej imprezy targowej techniki pomiarowej na rosyjskim rynku.Specjalizacja targów sprawia, że Mera jest idealnym miejscem spotkań producentów, programistów, przedstawicieli i pośredników, dystrybutorów oraz użytkowników końcowych. Niezależna ankieta, którą przeprowadzono na Targach Mera 2004 wykazała, że uczestnicy tej imprezy są bardzo zadowoleni: aż 94% uczestników oceniło Targi Mera jako idealne dla znalezienia nowych partnerów biznesowych; aż 96% wystawców nawiązało podczas targów obiecujące kontakty.
Targi Mera 2004 gościły 87 wystawców z dwóch krajów. Wystawcy prezentowali swoje produkty oraz najnowsze technologie na powierzchni 1 550 m2, w pawilonie Forum na terenie centrum targowego Expocentr. Głównymi prezentowanymi segmentami były: oprzyrządowanie pomiarowe oraz systemy przeznaczone dla celów naukowych i przemysłowych, oprogramowanie pomiarowe, systemy IT/danych, czujniki, systemy czujników, przetworniki, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sprzęt laboratoryjny.
Sukces Targów Mera wskazuje na znaczny rozwój rynku pomiarowego w Rosji. Stały wzrost rosyjskiej gospodarki, przeżywający boom sektor technologiczny oraz trwająca modernizacja infrastruktur przemysłowych i technologicznych skutkują ciągłym wzrostem zapotrzebowania na technologie pomiarowe i automatyzacyjne, co stwarza zagranicznym firmom doskonałe możliwości.
Uzupełnieniem Targów Mera będą konferencje, sympozja oraz prezentacje, stanowiące część wydarzenia przemysłowego, odbywającego się pod hasłem Forum Technologii Narzędzi i Oprzyrządowania (ITF ? Instruments & Tools Technology Forum). W ramach ITF odbędzie się również ósma edycja Intertool, Międzynarodowych Targów Narzędzi, Obróbki Metali oraz Technologii Produkcyjnych, jak również szósta edycja Exposvarka, Międzynarodowych Targów Sprzętu Spawalniczego i Związanych z tym Procesów.
Targi i pokazy MSI rozpoczęły się w roku 1993, a ich specjalizacją jest organizowanie wysokiej jakości pokazów targowych w Rosji oraz CIS. Siedziba firmy mieści się w Austrii, a biura lokalne w Moskwie, Petersburgu i Kijowie, co pozwala na połączenie międzynarodowego dostępu do organizacji pokazów z doskonałą znajomością rynków lokalnych oraz umożliwia długotrwałą współpracę z różnymi stowarzyszeniami i ministerstwami.

www.msi-fairs.com