Medal dla Akademii ASTOR

  Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny już po raz dwudziesty przyznały Medale Europejskie – prestiżowe wyróżnienia przyznawane wyrobom i usługom.
  Firma ASTOR po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów, odbierając Medal Europejski dla Akademii ASTOR.
  Medale Europejskie przyznawane są od 2000 roku w dwóch równoprawnych edycjach – dla wyrobów i dla usług spełniających standardy europejskie.
  Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie przedsiębiorcom idei Unii Europejskiej.
  Oprócz tego, że nominowany wyrób lub usługa musi spełniać wymagane prawem normy i  mieć odpowiednie licencje, istotna jest również dynamika firmy, zdobyte przez nią nagrody i certyfikaty.
  Wyróżniona Medalem Europejskim Akademia ASTOR to kompleksowa działalność szkoleniowa nastawiona na podnoszenie kompetencji technicznych i zarządczych w firmach produkcyjnych oraz integratorskich.
  Akademia ASTOR łączy teorię z wiedzą praktyczną, z zastosowaniem rozwiązań technicznych oraz wsparciem inwestycji klienta. Oprócz warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki i Horner, klienci mogą także wybierać z oferty Akademii kursy o tematyce pozaproduktowej, jak Zarządzanie Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych.
   
  ?Gama szkoleń prowadzona pod marką Akademii ASTOR jest szyta na miarę potrzeb klientów. Swym zakresem szkolenia obejmują warsztaty techniczne dotyczące zarówno produktów z oferty ASTOR, ale również warsztaty tematyczne, traktujące o problemach i  wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Stąd w ofercie Akademii znalazły się szkolenia o charakterze biznesowym, poruszające tematykę systemów automatyki i informatyki dla przemysłu, w aspekcie ich roli i wpływu na zarządzanie produkcją, przedsiębiorstwem  ze szczególnym uwzględnieniem wyników finansowych. Systematycznie pracujemy nad poszerzaniem oferty, dostosowując ją do potrzeb klientów i realiów nieustannie zmieniającego się rynku. Uhonorowanie Akademii ASTOR Medalem Europejskim jest dla nas potwierdzeniem słuszności kierunku działań, obranego przez zespół Akademii ASTOR.?  ? komentuje Małgorzata Stoch, Dyrektor Akademii ASTOR.