mbNETFIX

Działając na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego, Tekniska Polska analizuje i doskonale rozumie potrzeby przedsiębiorstw o każdej wielkości i skali działania. W roku 2018 wprowadziliśmy do oferty systemy cyberbezpieczeństwa przeznaczone dla najmniejszych podmiotów, lub do zabezpieczania pojedynczych procesów.  Przedstawicielem tej klasy systemów jest mbNETFIX. Jest to specjalistyczny router zapewniający bezpieczny zdalny dostęp oraz realizujący założenia metodologii Defence In Depth, która jest jedną z  podstaw budowania współczesnych polityk bezpieczeństwa dla systemów przemysłowych. W myśl zasad Defence in Depth, mbNETFIX realizuje segmentację sieci przemysłowej do której został przyłączony zabezpieczając ja w ten sposób przed nieautoryzowanym dostępem oraz staje na straży zasad ruchu w poszczególnych segmentach sieci. Dzięki interfejsowi WAN oraz możliwości pracy bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci komórkowych, mbNETFIX umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do poszczególnych segmentów sieci lub wręcz urządzeń przyłączonych do jego interfejsów. Jest to funkcjonalność szczególnie ceniona przez służby serwisowe i utrzymaniowe, które mogą dokonać diagnostyki lub naprawy bez konieczności wysyłania ekip serwisowych na miejsce awarii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów o utrudnionym dostępie lub w przypadku konieczności świadczenia serwisu poza granicami kraju. Waz z urządzeniami mbNETFIX użytkownik ma do dyspozycji zestaw usług transmisyjnych i dostępowych z wykorzystaniem pakietu oprogramowania opracowanego przez producenta.