Maszynowe systemy wizyjne

Dobrze zaprojektowany system wizyjny to zwiększona jakość produkcji, lepsze sterowanie i większa sprawność przy obniżonym koszcie utrzymania. Postrzeganie wizji jako części maszyny przynosi dodatkowe korzyści. Przykładowe projekty maszyn i aplikacji systemów wizyjnych dostarczą pomysłów na realizację kolejnych projektów automatyki.
W izja maszynowa może dostarczyć rozwiązań dla wielu aplikacji sterowania, zwiększając jakość produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Brak defektów i reklamacji to także większe zadowolenie klientów. Aby w pełni wykorzystać korzyści, jakie oferuje wizja maszynowa, integratorzy muszą skupić uwagę na projekcie zintegrowanego systemu. Kluczem do osiągnięcia wysokiego wskaźnika rentowności ROI prostego systemu do inspekcji i zaawansowanego sterowania w oparciu o dane z kamer jest dobry projekt. Zwiększaj korzyści, integrując systemy wizyjne i sterowania ruchem. Nacisk na poprawność projektu procentuje we właściwym i opracowanym z odpowiednim wyprzedzeniem wykazie materiałowym, zmniejsza ryzyko niekompatybilności systemu wizyjnego i sterowania ruchem, redukuje czas i koszt integracji, a także obniża rzeczywisty koszt utrzymania przy zachowaniu korzyści stosowania systemów wizyjnych. Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu >>>