Masdar City

  ? budowa w toku
  W tym roku ma być ukończona pierwsza część projektu Masdar City ? pierwszego, bezemisyjnego, nieprodukującego żadnych odpadów i zasilanego całkowicie ze źródeł odnawialnych miasta na świecie. Masdar City powstało z inicjatywy emira Abu Dabi. Głównym inwestorem jest Mubadala Development Company, a projektantem ? pracownia architektoniczna Normana Fostera ? Foster+Partners. Budżet całego przedsięwzięcia ma wynosić 22 mld USD.
  Miasto ma osiągnąć niespotykany dotąd poziom ograniczenia zapotrzebowania. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to:
  ? obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 75%; Masdar będzie potrzebować około 200 MW czystej energii zamiast 800 MW potrzebnych do zapewnienia energii miasta podobnej wielkości w oparciu o tradycyjne źródła energii;
  ? ograniczenie zapotrzebowania na wodę o ponad połowę; Masdar będzie potrzebować około 8 000 m3 odsolonej wody dziennie; w przypadku zwykłych miast o tej samej powierzchni zapotrzebowanie na wodę sięgnęłoby
  20 000 m3 wody dziennie. 
  Budowa Masdar City rozpoczęła się trzy lata temu. Cała inwestycja ma być ukończona w roku 2016. Jedna trzecia powierzchni miasta (wynoszącej w sumie 6 km kw.) zostanie przeznaczona na budynki mieszkalne, 24% na ośrodki biznesowe i naukowe, 13% na działalność handlową i przemysł lekki, 6% na instytut MIST (Masdar Institute of Science and Technology), 19% na usługi i transport, a pozostałe 8% na cele obywatelskie i kulturowe.
  W momencie zakończenia projektu miasto ma liczyć 50 000 mieszkańców oraz być siedzibą dla 1 500 przedsiębiorstw. Masdar City ma utworzyć ponad 70 000 miejsc pracy oraz przyczynić się w ponad dwóch procentach do rocznego PKB Abu Dhabi. Miasto stanie się miejscem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz czołowych ekspertów z dziedziny odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
  W Masdar City swoje siedziby utworzą również firmy zajmujące się ekologicznym budownictwem i produkcją ekologicznych materiałów przemysłowych oraz recyklingiem.