MaestroImperium – przyszłość systemów SCADA

MaestroImperium:

✓ Oferuje nieograniczone możliwości w zakresie tagowania,
✓ To rozwiązanie w pełni konfigurowalne,
✓ Realizuje usługi migracyjne Włącz-I-Pracuj (Plug-and-Play),
✓ Zawiera centralną strukturę usług warstwy pośredniczącej (brokerage) w celu usprawnienia
przetwarzania danych,
✓ Posiada elastyczne i skalowalne możliwości w zakresie skryptów oraz wysoce konfigurowalne
protokoły bezpieczeństwa.

Cztery filary systemu MaestroImperium:

• INNOWACYJNOŚĆ
Nowoczesne i proste w użytkowaniu narzędzie. Szeroki wachlarz funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu.
• BEZPIECZEŃSTWO
Najnowocześniejsze protokoły bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne pobieranie danych, komunikację i kontrolę (w celu zagwarantowania integralności danych i aplikacji).
• SKALOWALNOŚĆ
Wysoce konfigurowalna i modułowa usługa, którą można łatwo aktualizować. Zapewnia szybką implementację i skalowalność w szeregu małych i dużych krytycznych aplikacji.
• MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Z RÓŻNYMI URZĄDZENIAMI
Zaimplementowanie technologii Włącz-I-Pracuj (Plug-and-play) umożliwia błyskawiczne nawiązywanie bezpiecznej łączności pomiędzy różnymi urządzeniami.

MaestroImperium oferuje nowe zaawansowane rozwiązania w zakresie kontroli nadzorczej. Wykorzystuje nowoczesne kodowanie i zaawansowaną wiedzę branżową w celu stworzenia solidnego rozwiązania umożliwiającego zaawansowaną cyfryzację.

✓ Nowa Technologia: .NET Core / .NET Framework / .NET Standard
✓ Webowy Interfejs: HTML 5
✓ Zorientowany na usługi: 6 Usług dostępnych w pierwszej wersji
✓ Modularny: Składowanie danych/ Pobieranie danych / Alarmowanie / Rozwijanie systemu/ ✓ Planowanie (Harmonogramowanie) / Raportowanie
✓ Włącz-I-Pracuj (Plug & Play): Używaj bez restartowania konektora/Modułu
✓ Wysoka dostępność: Równoważenie obciążenia / nadmiarowość
✓ Adaptacja/Skalowalność: 1 broker (warstwa pośrednicząca), n usług podłączonych
✓ Model Całkowicie Obiektowy: Plik Systemowy analogowy