LUMEL SA ? w pierwszej 20-tce rankingu dziennika Rzeczpospolita

  LUMEL SA znalazł się na 19 miejscu w gronie 100 najnowocześniejszych polskich przedsiębiorstw w rankingu Rzeczpospolitej ? Lista 2000.
  Ranking opracowano na podstawie informacji o:

  • wydatkach na działalność badawczo-rozwojową,
  • liczbie zatrudnionych w działach badawczo- -rozwojowych,
  • strukturze wydatków na działalność B+R (w podziale na prace własne firmy, nabycie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych,
  • strukturze finansowania działalność B+R (w podziale na środki własne przedsiębiorstwa, środki budżetowe oraz środki unijne).

  Tylko w 2005 r. na działalność B+R firma przeznaczyła 3,1% przychodów ze sprzedaży, a inwestycje w zakup nowoczesnych technologii sięgnęły ponad 12% przychodów ogółem.
  Źródło: LUMEL SA