Lubelska uczelnia otworzyła Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe

  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Uniwersytetu Przyrodniczego uroczyście oddano w piątek w Lublinie do użytkowania. Ma ono służyć przede wszystkim pracom badawczym w zakresie nowych technik i technologii w inżynierii rolniczej.

  Budowa centrum o powierzchni użytkowej 12,5 tys. m.kw. kosztowała 85 mln zł, z czego 95 proc. stanowiła dotacja ze środków unijnych. Ulokowano w nim m.in. centralne laboratorium badawcze, laboratorium odnawialnych źródeł energii, sale maszyn ogrodniczych i rolniczych.

  "Ma to być ośrodek, który będzie służył innowacji w gospodarce, szczególnie w technice rolniczej" – powiedział koordynator projektu prof. Wiesław Piekarski z Uniwersytetu Przyrodniczego. Prowadzone tu badania będą dotyczyć odnawialnych źródeł energii, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii chemicznej, a także geodezji i kartografii.

  Jak zaznaczył Piekarski, trwa jeszcze proces wyposażania wnętrz w aparaturę i sprzęt do badań naukowych – ok. 60 proc. przetargów na dostarczenie specjalistycznych urządzeń jest już rozstrzygniętych. Nowy ośrodek naukowy ma być w pełni wyposażony do końca pierwszego kwartału 2014 r.

  Obecny na uroczystości wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej duże środki będą skierowane na rzecz polskiej nauki, ale w małym stopniu będą one przeznaczane na infrastrukturę czy wyposażenia laboratoriów.

  "Czas, aby ta już wybudowana infrastruktura i wyposażenie przynosiły efekty. Najważniejszy będzie potencjał intelektualny i to, co zostanie wytworzone, zwłaszcza jeśli chodzi o komercjalizację wyników badań naukowych, aż do pełnej gotowości technologicznej. To pozwoli wznieść się polskiej gospodarce na wyższy poziom, być bardziej konkurencyjnym" – powiedział Niezgoda.

  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe powstało w miejscu wyburzonych wcześniej siedmiu innych budynków. Nowe centrum składa się z dwóch czterokondygnacyjnych budynków połączonych łącznikiem.

  Mieści się tu łącznie 17 jednostek uczelni, w tym także studium języków obcych. W różnego rodzaju zajęciach w nowym centrum będzie uczestniczyć w sumie ok. 70 proc. wszystkich studentów Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Cała inwestycja kosztowała 85 mln zł. Ponad 80 mln zł na ten cel uczelnia uzyskała z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.