LOG System w wersji 2.0

LOG System 2.0, rozszerzona wersja znanej aplikacji do zarządzania oprogramowaniem w przedsiębiorstwach i urzędach, właśnie trafiła na polski rynek. Dzięki LOG System 2.0 właściciel firmy lub placówki publicznej będzie mógł w pełni kontrolować posiadane zasoby IT, na przykład po kątem legalności oprogramowania. Aplikacja w wersji 2.0 została uproszczona pod względem obsługi, a jednocześnie zyskała szereg nowych funkcjonalności. Termin wydania nowej wersji związany jest ze spodziewanym, kilkunastoprocentowym wzrostem wartości polskiego rynku audytu oprogramowania w 2011 roku.

– W ostatnim czasie wśród przedsiębiorców oraz urzędników zdecydowanie rośnie potrzeba bieżącej kontroli i zarządzania posiadanym oprogramowaniem. Decyduje o tym świadomość odpowiedzialności prawnej za korzystanie z nielegalnego software’u, jak również potrzeba bardziej racjonalnego  zarządzania infrastrukturą IT. Nowa wersja aplikacji LOG System pozwala osiągnąć oba cele w łatwiejszy, a zarazem skuteczniejszy sposób – mówi Grzegorz Filarowski, Prezes Zarządu LOG Systems Sp. z o.o.   

Firma, która wdroży oprogramowanie LOG System 2.0, będzie dysponowała centralną bazą wiedzy o własnych zasobach IT. W ten sposób w dowolnej chwili uzyska aktualizowane na bieżąco informacje na temat tego, jakie dokładnie oprogramowanie jest zainstalowane na konkretnym, wybranym komputerze lub serwerze. Aplikacja LOG System 2.0 poinformuje zarząd firmy lub wyznaczoną przez niego osobę o instalacji nielegalnego software’u przez pracownika. To ważne w kontekście faktu, że za nielegalne oprogramowanie w firmie odpowiada jej właściciel lub zarząd – nawet, jeśli instalacji dokonał bez ich wiedzy jeden z podwładnych. W przypadku rozległych zasobów IT, aplikacja LOG System pomoże usystematyzować posiadany software i – w razie potrzeby – zrezygnować z nadmiarowego lub niewykorzystywanego oprogramowania. To pozwoli na zmniejszenie kosztów w firmie lub urzędzie.  

Użytkownik LOG System 2.0 może dokonywać zdalnych operacji na wskazanym komputerze. Przykładem jest deinstalacja dowolnego oprogramowania na wskazanym komputerze oraz ponowna instalacja lub aktualizacja wybranych aplikacji. W razie potrzeby LOG System 2.0 przekaże użytkownikowi dokładne informacje o konkretnym komputerze (numerze seryjnym, numerze seryjnym RAM, dacie produkcji i in.) lub aplikacji (np. numerze licencji). To duże ułatwienie w przypadku inwentaryzacji lub zarządzania zasobami IT w firmie. Dokładna analiza sprzętu i oprogramowania pozwoli lepiej organizować budżet działu informatycznego dużego przedsiębiorstwa, jak i małej firmy.    

Nowy LOG System umożliwia użytkownikowi obsługę większej ilości tzw. agentów (komputerów lub serwerów). Wersję 2.0 wyposażono ponadto w mechanizm aktualizacji serwera aplikacji. Dotychczas wymagało to zastosowania procedury polegającej na zarchiwizowaniu kilku niezbędnych plików oraz deinstalacji starszej wersji serwera. Było to dosyć skomplikowane i generowało niepotrzebne pytania i błędy.

Administrator LOG System 2.0 może teraz korzystać z prezentacji daty i godziny ostatniej aktywności każdego agenta. Podczas logowania możliwy stał się wybór języka – polskiego lub angielskiego – w którym będzie prezentowany interfejs programu. Język wprowadzania danych oraz słowników pozostał natomiast bez zmian. W środowiskach wielojęzycznych operatorów powinien być ustalony na etapie wdrożenia programu.

Na uwagę zasługuje także integracja LOG System 2.0 z zewnętrznymi systemami. Można to wykorzystać między innymi do łączenia informacji o komputerze, które są zapisane w zewnętrznym systemie typu workflow z zapisami dotyczącymi tego komputera przechowywanymi w LOG System 2.0. Utworzenie odpowiednio skonfigurowanego polecenia pozwala na automatyczne uruchomienie konsoli LOG z wyświetleniem szczegółów wskazanego zasobu.

Począwszy od wersji 2.0, LOG System pozwala nie tylko na import danych pracowników z Active Directory, ale także na zmianę ich parametrów, m.in. nazwy oraz aktywności konta. Pozwala to na uproszczenie procesów związanych z zarządzaniem pracownikami poprzez przeniesienie części operacji wykonywanych na Active Directory do jednego narzędzia – konsoli LOG System 2.0. Z kolei wprowadzenie zintegrowanego logowania użytkowników programu z kontami Active Directory umożliwia utworzenie w LOG System 2.0 kont użytkowników zgodnych z kontami Active Directory wraz z uwierzytelnianiem. Upraszcza to proces logowania zdejmując z użytkowników konieczność pamiętania dodatkowych haseł. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego logowania na podstawie aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie Windows.

LOG System 2.0 jest dostępny między innymy w leasingu. Miesięczny koszt wersji obsługującej 100 pecetów przy 24-miesięcznej umowie oraz 20-procentowej wpłacie własnej, wynosi około 2 tysiące złotych netto.

Szczegółowe informacje na stronie www.logsystem.pl