Laureaci konkursu ABB

  Po raz siódmy wyłoniono laureatów Konkursu o Nagrodę ABB obejmującego najlepsze obronione prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie z dziedzin związanych z działalnością firmy ABB. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Marek Florkowski, dyrektor Centrum Badawczego, oraz Mirosław Gryszka, prezes zarządu ABB. Konkurs cieszy się coraz większą renomą i uznaniem wśród uczelni technicznych oraz placówek naukowo-badawczych w całej Polsce.
  Świadczy o tym fakt, że do edycji 2009/2010 zgłoszono o 28% więcej prac niż w roku ubiegłym. Do konkursu przystąpili absolwenci z 26 uczelni. Blisko 20% startujących w konkursie stanowili absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Pozostałe licznie reprezentowane uczelnie to Politechnika Wrocławska, Gdańska, Śląska, Warszawska i Łódzka.
  Nagrodę główną w wysokości 25 tys. zł przyznano dr inż. Januszowi Kozakowi z Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii z Politechniki Lubelskiej za pracę doktorską pt. ?Analiza skuteczności działania nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu indukcyjnego z rdzeniem bezjarzmowym?. Dwa równorzędne wyróżnienia po 10 tys. zł każde otrzymali dr inż. Marcin Zygmanowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej za pracę doktorską pt.?Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej? oraz mgr inż. Michał Sztykiel z wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę magisterską pt.?Filozofie zabezpieczeń sieci przesyłowych najwyższych napięć?.
  Tego samego dnia wręczono też nagrody trzeciej edycji Konkursu ABB IT Challenge, który dotyczył obronionych prac dyplomowych na temat nowych technologii informatycznych. Konkurs zorganizowano i przeprowadzono pod patronatem Piotra Ciechanowskiego, dyrektora Centrum Systemów Informatycznych, oraz Mirosława Gryszki, prezesa zarządu ABB. Do konkursu swoje prace nadesłało 60 absolwentów z 26 uczelni.
  Tak jak w przypadku Konkursu o Nagrodę ABB najwięcej prac wpłynęło z AGH w Krakowie. Prace magisterskie stanowiły ponad 70 procent wszystkich nadesłanych prac.
  Nagrodą główną w wysokości 25 tys. zł uhonorowano mgr inż. Konrada Stanuszka z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH za pracę magisterską pod tytułem ?Modułowy sterownik dla robota przemysłowego?. Laureatami dwóch równorzędnych wyróżnień o wartości 10 tys. zł zostali odpowiednio mgr Maciej Łoziczonek, absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt.?Efektywne wykrywanie naczyń wieńcowych? oraz dr inż. Piotr Skulimowski z wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki z Politechniki Łódzkiej za pracę doktorską ?Segmentacja i opis parametryczny obiektów w sekwencjach obrazów z ruchomego układu stereowizyjnego do celów dźwiękowej prezentacji sceny trójwymiarowej?.