LabVIEW 7.1 firmy National Instruments rozszerza technologię Express o modułowe przyrządy pomiarowe oraz systemy czasu rzeczywistego.

4 maja 2004 r.

 ? National Instruments (Nasdaq:NATI), światowy lider przyrządów wirtualnych, przedstawiło LabVIEW 7.1, nową wersję graficznego środowiska programowania LabVIEW.  LabVIEW 7.1 umożliwia wykorzystanie technologii Express w przyrządach pomiarowych oraz systemie czasu rzeczywistego dzięki nowym Express VI dla modułowych instrumentów National Instruments oraz nowemu sterownikowi NI-DAQmx, zaawansowanemu debugowaniu i synchronizacji niskiego poziomu dla modułu LabVIEW 7.1 Real-Time.

W zeszłym roku, LabVIEW 7 Express wprowadziło rewolucyjną metodę tworzenia aplikacji testujących, pomiarowych i sterujących w oparciu o konfigurowanie aplikacji połączone z narzędziami generacji kodu, takimi jak Express VI i kreatory pomiarów. Przez rozszerzenie technologii Express dla szerszego spektrum przyrządów pomiarowych NI, LabVIEW 7.1 upraszcza tworzenie programów wszystkim użytkownikom LabVIEW, bez względu na ich platformę sprzętową.

Z LabVIEW 7.1 National Instruments poszerza zakres platform sprzętowych od modułowych instrumentów, aż do systemów akwizycji danych pracujących w systemie czasu rzeczywistego i komputerów podręcznych.  Z pięcioma nowymi Express VI dla oscyloskopów, generatorów sygnałowych i szybkich cyfrowych linii I/O, inżynierowie mogą konfigurować wyszukane systemy pomiarowe i testujące za pomocą kilku kliknięć myszy.  Przeprojektowany sterownik NI-DAQmx w LabVIEW 7.1, po raz pierwszy dostępny dla aplikacji czasu rzeczywistego, zwiększa wydajność pojedynczej pętli PID o 30 procent i upraszcza implementację sprzętowej synchronizacji pętli.  Dodatkowo nowy moduł LabVIEW 7.1 PDA dostarcza większą funkcjonalność akwizycji danych, włączając w to szybszą wielokanałową akwizycję danych, analogowe i cyfrowe wyzwalanie.  Inżynierowie mogą używać LabVIEW 7.1 PDA do tworzenia podręcznych aplikacji DMM i komunikować się z urządzeniami za pomocą Bluetooth.

LabVIEW 7.1 również dostarcza narzędzia nisko-poziomowego, graficznego debugowania aplikacji stworzonych dla systemu czasu rzeczywistego. Z nową synchronizowaną pętlą, będącą rozszerzeniem pętli while w LabVIEW, inżynierowie mogą precyzyjnie zsynchronizować fragmenty kodu, koordynować wiele krytycznych czasowo wątków i definiować priorytety dla tworzenia aplikacji z pętlami o różnych okresach wykonania.  Dla większej optymalizacji wydajności swoich aplikacji, inżynierowie mogą użyć nowego LabVIEW Execution Trace Toolkit wraz z modułem LabVIEW Real-Time do szybkiej identyfikacji problemów związanych np. z alokacją pamięci.

Oprócz przyspieszenia czasu tworzenia aplikacji pracujących w systemie czasu rzeczywistego na istniejących platformach, LabVIEW Real-Time 7.1 umożliwia uruchamianie aplikacji na certyfikowanych komputerach PC. Inżynierowie mogą teraz tworzyć systemy czasu rzeczywistego integrując sprzęt I/O PCI z komputerami PC.

Nowy moduł LabVIEW 7.1 FPGA, podnosi efektywność i funkcjonalność wbudowanych aplikacji FPGA.  Ostatnia wersja zapewnia czas wykonania pojedynczego cyklu pętli while w funkcjami zawartymi w niej na poziomie 25 ns przy zegarze 40 MHz.  Z nowymi możliwościami, inżynierowie mogą używać LabVIEW do tworzenia kodu FPGA, który jest równie wydajny jak ręcznie pisany kod VHDL.  Mogą również użyć swoje istniejące już kody VHDL w aplikacjach napisanych z LabVIEW FPGA poprzez użycie nowego interfejsu HDL.  Dodatkowo inżynierowie mają teraz trzy nowe platformy FPGA, włączając NI Compact Vision System do tworzenia wysoce wydajnych aplikacji przetwarzania obrazu.

www.ni.com/poland