Laboratorium innowacyjnych technologii na Politechnice Gdańskie

    Na Politechnice Gdańskiej powstanie Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE 2. Budowa rozpocznie sięjeszcze w lipcu br. Łączny koszt całego laboratorium wraz z wyposażeniem to ponad 43,8 mln zł.

    – W nowym laboratorium będą prowadzone badania naukowe ukierunkowane na wdrożenia i patenty przemysłowe z zakresu nowoczesnej elektroenergetyki – wyjaśnia dr inż. Andrzej Augusiak, koordynator projektu LINTE^2, cytowany w komunikacie uczelni. – Infrastruktura LINTE^2 będzie otwarta na badania realizowane wspólnie z partnerami z otoczenia gospodarczego oraz z innych jednostek naukowych. Spodziewamy się, że zapotrzebowanie na innowacje technologiczne w branży elektroenergetycznej będzie gwałtownie wzrastać w związku z obserwowanymi przemianami współczesnych systemów elektroenergetycznych. Chcemy, aby nasze laboratorium umiało w przyszłości zaspokoić te potrzeby – dodał.

    Koszt wzniesienia budynku laboratorium wyniesie 9,8 mln złotych i ma być gotowy do 2012 roku. Natomiast łączny koszt całego przedsięwzięcia to 43,8 mln zł., z czego 85 proc. pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a pozostałe 15 proc. ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę.

    „Istotną częścią całej inwestycji będzie wyposażenie budynku. Zakup aparatury badawczej pochłonie około 30 mln zł i zostanie zrealizowany w kolejnym etapie, którego zakończenie planowane jest w 2013 roku” – podaje Politechnika Gdańska.

    Na wyposażeniu LINTE 2 znajdą się m.in. generatory wiatrowe, ogniwa słoneczne, węzeł wytwórczy z generatorami synchronicznymi (dający możliwość emulacji pracy elektrowni konwencjonalnej lub jądrowej), mikroturbina gazowa, modele linii przesyłowych średniego i wysokiego napięcia, transformatory rozdzielcze i blokowe, układy FACTS, systemy magazynowania energii (akumulatory elektrochemiczne, superkondensatory, koła zamachowe) oraz regulowane odbiorniki energii.