Ku lepszej przyszłości automatyki

Liczby opisujące wzrost gospodarczy oraz rozwijający się potencjał produkcyjny w Polsce wyglądają bardzo zachęcająco. Europa Zachodnia wraz z resztą świata doceniają entuzjazm i potencjał polskich pracowników oraz inne zasoby kraju, a uznanie to wiąże się z dalszymi inwestycjami.
Dlatego właśnie w roku 2003 czasopismo Control Engineering poszerzyło swoją działalność o polską edycję ? Control Engineering Polska. Publikacje te pomagają w organizowaniu imprez umożliwiających wymianę wiedzy i technologii, np. targów takich jak Automaticon, oraz przyczyniają się do zapewnienienia wysokiej produktywności i jakości oraz przystępności cenowej, elastyczności, a także bezpieczeństwa nowych linii produkcyjnych i przetwórczych, jak i przeróbek i modernizacji maszyn, urządzeń i zakładów.
Główna idea pętli automatycznego sterowania ? oparta na: wyczuwaniu, decydowaniu i wykonaniu ? zapewnia ciągłe doskonalenie każdego procesu. Wykonuje się pomiary zmiennych, następnie podejmuje się decyzje dotycząca tego, co należy udoskonalić, wprowadza się zmianę, po czym proces powtarza się. Sieci i oprogramowanie splatają się, a interfejsy człowiek-maszyna zapewniają wizualizację procesów.
Informacje przemieszczają się wraz z materiałami przez łańcuch zaopatrzenia, od planowania, poprzez: projekt, surowce, produkcję, pakowanie, spedycję, punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej, aż po użytkowników końcowych, wyrzucanie zużytych produktów oraz ich utylizację. W wielu przypadkach funkcje te rozłożone są na wiele zakładów, organizacji, krajów i kontynentów. Uniwersalną prawdą jest to, że im bardziej ?przenośna? staje się informacja, im szybciej i skuteczniej można ją przekazywać poprzez kolejne etapy procesu, tym mniej informacji trzeba powielać lub odtwarzać na każdym etapie ? co skutkuje większą wydajnością. A wiemy przecież, że podczas procesu generowania produktów powstaje wiele cennych informacji.
Artykuły o technologiach, aplikacjach, automatyce, sterowaniu oraz oprzyrządowaniu pogłębiają wiedzę czytelników i umożliwiają zwiększanie produktywności. Dostawcy technologii doceniają, a wręcz podziwiają kreatywność: użytkowników końcowych, producentów oryginalnego sprzętu oraz integratorów systemowych; doceniając ich zdolność do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Aplikacje, które odnoszą sukcesy w jednej gałęzi przemysłu czy w jednym dziale zakładu, są szybko wdrażane w innych obszarach. Automatyka przemysłowa i wydawcy Control Engineering oraz Control Engineering Polska będą nadal pracować nad doskonaleniem produkcji.
Zapraszamy serdecznie na Automaticon ? będziemy uczyć się razem.