Kryzys odbija się na eksporcie przemysłu motoryzacyjnego

  W maju, kolejny miesiąc, eksport wyrobów polskiego przemysłu motoryzacyjnego zmalał o 1,4 proc., a łącznie w pierwszych pięciu miesiącach o 7,8 proc. Jego wartość wyniosła 7,75 mld euro, czyli była o 776,6 mln euro mniejsza w porównaniu z pięcioma pierwszymi miesiącami 2011 r.

  O ile w pierwszych czterech miesiącach br. spadki były w pełnym stopniu ograniczane przez rosnący eksport części i akcesoriów, to w maju nastąpiło załamanie sprzedaży za granicę także w grupie produktowej, stwierdza AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS. Był on jednak zdecydowanie niższy niż spadek eksportu samochodów osobowych i towarowo-osobowych (aż o 24,5 proc.).

  Eksport części i akcesoriów miał wartość ponad 2,9 mld euro, o 4,5 proc. więcej niż przed rokiem. Na tę grupę przypadło 37,8 proc. łącznego eksportu sektora motoryzacyjnego.

  Z powodu dużego spadku sprzedaży za granicę samochodów osobowych i towarowo-osobowych (ich wartość wyniosła 2,4 mld euro), udział tej grupy w łącznym eksporcie przemysłu motoryzacyjnego zmalała do 31 proc.

  Sprzedano także mniej silników wysokoprężnych – o wartości 932 mln euro, tj. o 15,9 proc. mniej niż przed rokiem. Udział tego typu jednostek w całości eksportu branży spadł do 12 proc.

  Spośród dziesięciu najważniejszych rynków zbytu tylko w dwóch przypadkach zanotowano wzrosty – do Czech (5. pozycja, +5,7 proc.) i Rosji (7. pozycja, dynamika +27,4 proc.). Minimalny spadek dotknął największego odbiorcę – rynek niemiecki (30,4 proc. całości eksportu, -0,5 proc.). Kolejne miejsca przypadły Włochom (12 proc. całości, – 20,1 proc.) i Wlk. Brytanii (9,1 proc., – 4,2 proc.).