Korzyści płynące z robotyzacji

Korzyści płynące z robotyzacji
Małe i mobilne roboty są postrzegane jako szansa dla małych i średnich firm na robotyzację i kontakt z najnowocześniejszą technologią. Jeśli dodatkowo roboty te mogą pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, ich niezawodność powoduje, że są ?bezobsługowe? i łatwo je przeprogramować, dostosowując do nowych funkcji, to każdy menedżer odpowiedzialny za produkcję życzyłby sobie mieć takie urządzenia.
Oczywiście zawsze przed inwestycją w roboty należy wykonać rachunek pokazujący, na ile jest ona opłacalna i kiedy się zwróci. I tu sytuacja nie wygląda najgorzej, biorąc pod uwagę roboty o wspomnianych powyżej cechach. Koszty wynagrodzeń pracowniczych są jeszcze na znacznie niższym poziomie niż w innych krajach europejskich i samo porównanie naszej inwestycji do kosztów pracy może nie wypaść tak  korzystnie, jakbyśmy tego oczekiwali, przekładając się na długi czas zwrotu inwestycji.
Należy jednak postrzegać dodatkowe korzyści wynikające z innych aspektów robotyzacji ? np. wzrost jakości produkcji, wydajności, podniesienie konkurencyjności produkcji i samej firmy na rynku. Dlatego ważne jest, aby minimalizować koszty zakupu stanowiska zrobotyzowanego. Producenci robotów osiągają to poprzez wyposażenie swoich robotów w takie cechy, jak:
?  uniwersalność ? zamiast dedykowanych urządzeń, których nie można wykorzystać do innych aplikacji,
?  możliwość pracy bez zabezpieczeń ? redukcja kosztów budowy wygrodzeń i systemów bezpieczeństwa,
?  energooszczędność  ?  niskie koszty eksploatacji,
?  łatwość programowania ? redukcja kosztownych szkoleń dla personelu i samodzielna modyfikacja aplikacji bez konieczności wzywania firmy zewnętrznej,
?  ?przyjazny? serwis ? redukcja magazynów części zamiennych, naprawy zdalne.
Wymagania stawiane producentom przez  rynek wymuszający coraz większą elastyczność produkcji i coraz mniejsze partie, powodują odchodzenie od konwencjonalnych procesów produkcyjnych jako mało oszczędnych przy wprowadzaniu takich modyfikacji i tym samym powodujących obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kreatywne podejście w kwestii  przystosowania firmy do warunków rynkowych przynosi korzyści z automatyzacji i zastosowania robotów. Korzyści te mogą być wypracowywane zarówno przez duże koncerny, jak i małe, kilkunastoosobowe firmy.
Należy jedynie życzyć sobie, aby polscy przedsiębiorcy zaczęli czerpać z dobrych  wzorców i osiągać korzyści, jakie mogą być odczuwalne w krótkim czasie po wprowadzeniu do swoich firm nowoczesnej technologii.