Korzyści płynące z IIoT

    Żyjemy w czasie bardzo dynamicznych zmian w otaczającym nas świecie. Dla jednych będzie to rewolucja, dla innych ewolucja rozwiązań, które przez lata budowały znany nam świat. Internet wydaje się naturalnym czynnikiem napędowym, dającym nowe możliwości budowania usług czy produktów. W ostatnich latach zauważalnie wkroczył na parkiet rozwiązań przemysłowych, tworząc popularyzujące się dzisiaj pojęcie IIoT. Jakie zatem korzyści płyną z wdrażania rozwiązań Internetu Rzeczy w przemyśle?

    Przemysł staje dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem wzrostu kosztów produkcji. Z jednej strony mamy rosnące ceny energii, surowców, a z drugiej wzrost płac i ciągły niedobór pracowników na rynku. Dla przedsiębiorcy chcącego utrzymać konkurencyjność swoich usług pojęcie ciągłego doskonalenia oraz szczupłego wytwarzania musi być nadrzędnym celem każdej decyzji biznesowej. Chcąc doskonalić proces produkcyjny, trzeba mieć realne dane na jego temat. Dotychczas odbywało się to przez gromadzenie papierowej dokumentacji, tworzenie stosów raportów, które następnie trzeba było wprowadzać do systemów informatycznych.

    Dzisiaj, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, wystarczy podłączyć kluczowe maszyny do chmury. Na podstawie sygnałów ze sterowników, czujników jesteśmy w stanie analizować dane z rzeczywistego procesu produkcyjnego. Mając prawdziwe dane, możemy skupić się na największych problemach linii produkcyjnych, co przekłada się na wzrost produktywności i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracowników i parku maszynowego. Nie można w pełni kontrolować procesu bez odpowiednich informacji o jego przebiegu.

    Kolejną istotną zaletą wykorzystania IIoT jest monitoring stanu produkcji w czasie rzeczywistym. Umożliwia on szybką wymianę informacji o realizacji planu produkcyjnego pomiędzy działami produkcyjnymi i logistycznymi. Dodatkowo kierownictwo zakładu, informowane na bieżąco o problemach, jest w stanie podejmować decyzje i reagować na problemy w zdecydowanie krótszym czasie. W ten sposób można zapobiec marnotrawstwu systemów produkcyjnych, które im bardziej są rozbudowane, tym trudniej o szybki przepływ informacji.