Konwerter mediów zoptymalizowany dla sieci EtherCAT

Beckhoff rozszerzył ofertę komponentów infrastruktury sieciowej o nowe konwertery mediów EtherCAT przeznaczone do dwukierunkowej konwersji sygnałów pomiędzy światłowodami i kablami miedzianym.

Montowane na szynie DIN urządzenia są zoptymalizowane do użycia w wysoce deterministycznych sieciach EtherCAT o bardzo krótkich czasach cyklu. Umożliwiają szybką kontrolę w przypadku przerwania ciągłości kabla i zestawianie połączeń w locie (funkcja Hot Connect). Są odpowiednie do transmisji na duże odległości, w przypadku zwiększonych zakłóceń elektromagnetycznych, przy realizacji łączy danych z obracającymi się elementami takimi jak pierścienie ślizgowe oraz barier świetlnych z transmisją danych w magazynach wysokiego składowania, z transporterami pokonującymi długie dystanse.

Konwencjonalne konwertery mediów Ethernetu nie spełniają wymagań wysoce deterministycznych sieci EtherCAT. Poza tym standardowe konwertery są ?przezroczyste? dla sieci, tzn. nie są widoczne dla urządzenia master, co jest niekorzystne z punktu widzenia diagnostyki. Mankament ten eliminują nowe konwertery mediów EtherCAT Beckhoffa, zgodne ze standardem Industrial Fast Ethernet (100Mbaud). Urządzenia z serii CU1521 zapewniają dwukierunkowe sprzężenie między standardowymi światłowodami szklanymi i kablami miedzianymi. CU1521-0000 jest przeznaczony dla światłowodów wielomodowych, a CU1521-0010 dla światłowodów jednomodowych, umożliwiających realizację znacznie dłuższych łączy transmisyjnych. Z kolei CU1561 jest odpowiedni dla światłowodów POF (Plastic Optical Fibre), łatwych do instalacji w terenie.

Konwertery CU1521 i CU1561 mają obudowy o stopniu szczelności IP 20, przeznaczone do montażu na szynie DIN. Pracują dwukierunkowo i bezkolizyjnie, ze stałym opóźnieniem, i mogą być diagnozowane jako niezależne urządzenia EtherCAT. Dzięki temu, inaczej niż standardowe konwertery mediów, umożliwiają szybką kontrolę łącza i bezpieczne zamykanie linii EtherCAT, nawet w przypadku błędu. Ponieważ kierunek transferu jest zależny od magistrali, urządzenia mogą być konfigurowane poprzez przełącznik. Przełącznik jest również używany do ustawienia funkcji Link Loss Forwarding potrzebnej do obsługi ?normalnej? sieci Ethernet 100Mbaud.

CU1521 jest odpowiedni do aplikacji, w których odległości pomiędzy dwiema stacjami EtherCAT sięgają 2 tys. metrów, lub tam, gdzie można spodziewać się zwiększonych zakłóceń elektromagnetycznych. Z kolei CU1561 może znaleźć zastosowanie w przypadku zwiększonych zakłóceń elektromagnetycznych i tam, gdzie jest potrzebne uproszczenie okablowania.

Konwertery EP952x są przewidziane do aplikacji wymagających zwiększonego stopnia szczelności, do IP 67. Obydwa współpracują z wielomodowymi kablami światłowodowymi.

Jednokanałowy EP9521-0020 jest używany tylko do konwersji światłowód-kabel miedziany, natomiast dwukanałowy EP9522-0020 umożliwia dodatkową rozbudowę sieci optycznej za pośrednictwem drugiego portu światłowodu.

www.beckhoff.pl/CU1521