Konwerter firmy COPA-DATA importuje projekty WinCC do środowiska Zenon

Firma COPA-DATA wprowadziła konwerter WinCC-zenon ? narzędzie umożliwiające łatwą konwersję projektów do środowiska zenon. Dzięki kreatorowi konwerter WinCC-zenon pomaga użytkownikom oprogramowania do automatyzacji Siemens WinCC w prosty sposób przełączyć się na system HMI/SCADA zenon.

W przypadku firm produkcyjnych podejmowanie nowych projektów z zakresu automatyzacji często związane jest z oceną innego lub dodatkowego oprogramowania. Jedną z powszechnych przeszkód napotykanych podczas zmiany na nowy system SCADA są związane z tym wysokie koszty wdrożeń i włączenia nowego systemu w istniejącą już strukturę oprogramowania. W szczególności należy wziąć pod uwagę złożone aplikacje automatyzacji, które były budowane i rozszerzane latami, oraz czas potrzebny na przeniesienie danych. Konwerter WinCC-zenon firmy COPA-DATA rozwiązuje właśnie ten problem.

Napisany w języku C# otwarty kreator importu gwarantuje, że ekrany, zmienne oraz konfiguracja alarmów z projektów WinCC zostaną zaimportowane do środowiska zenon w prosty, automatyczny i niezawodny sposób. Wszystkie powiązane ustawienia są dokładnie przenoszone i natychmiast gotowe do użycia w środowisku zenon, w którym można je swobodnie edytować. Po zakończeniu konwersji użytkownicy mogą od razu i bez ograniczeń czerpać korzyści ze wszystkich funkcji środowiska zenon.

www.copadata.com