Konwencja Badań i Innowacji 2012

  "Czas na rozwój polskich technologii" ? konferencję pod tym hasłem organizują 30 listopada w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki.

  Jej głównym celem jest przedstawienie krajowej polityki w zakresie badań i innowacyjności oraz propozycji polskich inicjatyw technologicznych w perspektywie nowego programu wspólnotowego HORYZONT 2020.
   
  Jednym z wielu kroków przygotowujących uczelnie, instytuty badawcze i przemysł do skorzystania z szansy, jaka się otwiera na początku 2014 r., ma być konferencja z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłowego. Uczestnicy będą omawiać doświadczenia zdobyte w dotychczasowych europejskich programach ramowych. Zastanowią się też nad szansami udziału Polaków w nowych inicjatywach Unii Europejskiej.
   
  Konwencja to również okazja do dialogu między nauką a przemysłem; to apel o większą mobilizację i aktywność na europejskim rynku badań i rozwoju technologicznego, o zaangażowanie w końcowe wdrożenia rozwiązań naukowych.
   
  Rezultaty debaty posłużą do przygotowywania polskiego stanowiska i propozycji rozwiązań szczegółowych nowego programu i jego poszczególnych obszarów w zakresie kształtowania i finansowania innowacyjności oraz technologii, a także zbliżenia polskiej i europejskiej polityki oraz narzędzi jej realizacji w tym zakresie.
   
  "Głównym przekazem konferencji jest konieczność rozwoju i wdrożeń polskich technologii. Musimy tutaj skierować znacząco większe środki prywatne i uruchomić fundusze inwestycyjne oraz inne instrumenty wsparcia ze strony publicznej. Naszym celem jest uczynienie z polskich wynalazków i technologii koła zamachowego dla konkurencyjnej gospodarki? ? wyjaśniają przedstawiciele KPKna stronie konferencji http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=24.
   
  Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki w sali ?Pod Kopułą?.