Konkurs “Robotman” ABB 2008

ABB ogłosiło konkurs skierowany do studentów wyższych uczelni technicznych. Mogą wziąć w nim udział wszyscy studenci, którzy w swoich pracach dyplomowych lub przejściowych podejmą próbę zrobotyzowania procesu technologicznego.

Wystarczy tylko przesłać pocztą elektroniczną: wypełniony formularz zgłoszeniowy, streszczenie, egzemplarz własnej pracy oraz plik z zapisanym projektem zrobotyzowanego stanowiska w Robot Studio.

Dla laureatów firma ABB przewidziała nagrody:

  • Główna 5 000 PLN oraz voucher na szkolenie z programowania i obsługi robotów
  • Pierwsze wyróżnienie 3 000 PLN oraz voucher na szkolenie z oprogramowania i obsługi
  • Drugie wyróżnienie 1 000 PLN oraz voucher na szkolenie z oprogramowania i obsługi

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.10.2009 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2009 roku.