Konkurs o Nagrodę Siemensa czeka na zgłoszenia naukowców

  Doświadczeni naukowcy, zespoły badawcze, autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych mogą wziąć udział w 18. edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca. Na najlepszych czeka nawet 40 tys. zł.

  Konkurs o Nagrodę Siemensa organizują Politechnika Warszawska i firma Siemens. Służy on promowaniu wybitnych osiągnięć pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
   
  W konkursie mogą wziąć udział autorzy wartościowych badań, których wyniki można zastosować w przemyśle, jak też doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych rozpraw, obronionych w ciągu ostatnich trzech lat.
   
  Kandydaci mogą przedstawiać prace z obszarów działalności firmy Siemens, przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych: elektrotechnika i energetyka; wytwarzanie, przesyłanie i wykorzystywanie energii elektrycznej; elektronika; telekomunikacja; informatyka; automatyka; transport szynowy; inżynieria biomedyczna.
   
  Przyjmowane będą również prace z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących jest ich potencjał aplikacyjny.
   
  Wysokość nagrody badawczej Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych, które można zastosować w praktyce wynosi 40 tys. zł. Do nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze.
   
  Przyznana zostanie również nagroda promocyjna za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne o wartości 30 tys. zł. Do nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. W danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
   
  Prace do wyróżnienia w konkursie mogą zgłaszać m.in. wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin nauki, rady wydziałów szkół wyższych, rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo–badawczych, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk.