Konkurs na najlepszy projekt poprawiający bezpieczeństwo pracy

Do 30 czerwca można zgłosić wniosek do konkursu promującegonowoczesne rozwiązania w środowisku pracy. Organizowany co roku konkurs dla najlepszych projektów poprawiających warunki pracy w istotny sposób aktywizuje pracodawców i pracowników, inspirując ich do poszukiwania nowych, zbieżnych ze standardami unijnymi rozwiązań. Wnioski należy złożyć do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy / Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Wysokość nagród jest zmienna, waha się od 3 do 7 tys. zł.
Zgłaszane do konkursu prace mogą zawierać albo propozycje wprowadzenia w miejscu zatrudnienia nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, albo przeprowadzenia prac naukowo-badawczych. W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla zakładów pracy.
– Nagradzane są zarówno duże przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, kopalnie i piekarnie, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy; wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy – wyjaśnia Alfred Brzozowski, kierownik ośrodka promocji współpracy z zagranicą.
? Istotnym kryterium jest wymóg udokumentowania praktycznego zastosowania zgłaszanych wniosków ? mówi Alfred Brzozowski.
Źródło: Pb.pl