Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu automatyki przemysłowej

  Do 31 marca 2014 r. można zgłaszać prace dyplomowe absolwentów I i II stopnia doKonkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów. Praca dyplomowa musi dotyczyć szeroko rozumianej automatyki przemysłowej i robotyki.
  Do konkursu na najlepszą prace dyplomową w zakresie automatyki przemysłowej i robotyki mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów
  I i II stopnia instytucji akademickich, które swoją tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens AG i obejmują zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 marca 2014 r.
  Głównym kryterium oceny prac będą: 
  • innowacyjność pomysłu,
  • możliwość praktycznego zastosowania,
  • poziom naukowy i jakość wykonanej pracy.
  Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody pieniężne:
  • I nagroda – 10 000 zł
  • II nagroda – 5 000 zł
  • III nagroda – 3 000 zł
  Natomiast, wydział z którego wywodzi się laureat, otrzyma wyposażenie do laboratorium w postaci zestawu zawierającego sterownik
  PLC – SIMATIC S7-1500 (CPU S7-1513 PN) wraz z modułami rozszerzeń oraz oprogramowaniem STEP 7 Professional z oferty dla dydaktyki. 
  Prace powinny być zgłaszane zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie. Zgłaszanie prac odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego Wniosku o Nagrodę, samej pracy oraz ewentualnych dodatkowych materiałów na adres mailowy: simatic_konkurs.pl@siemens.com
  Regulamin Nagrody Siemensa dla Absolwentów, wniosek o nagrodę oraz więcej informacji:
  www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs