Konkurs ASTOR-a na najlepszą pracę dyplomową

    ASTOR zaprasza wszystkich studentów kierunków technicznych
    do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o produkty z oferty firmy. Termin zgłaszania prac do XI „Konkursu ASTOR-a na najlepszą pracę dyplomową” upływa 30 września 2009 roku. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może więc być związana m.in. z: systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi.
    Jury konkursu ocenia: innowacyjność, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce, złożoność opisywanego zagadnienia, ilość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów. Studenci przygotowujący prace mogą liczyć na wsparcie i konsultacje merytoryczne specjalistów z firmy ASTOR. Dla najlepszych przewidziano nagrody pieniężne (I miejsce – 5 000 zł,  II miejsce – 3 000 zł, III miejsce 1 500 zł ).
    Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 1998 roku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej firmy ASTOR: www.konkurs.astor.com.pl.