Koniunktura w przemyśle oceniana nieco lepiej

    – Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest nieznacznie negatywnie, ale nieco lepiej niż we wrześniu i przed rokiem – wynika z badania GUS.

    W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 1 (we wrześniu minus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

    "Bieżący portfel zamówień ogółem oceniany jest mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Na jego ocenę wpływają mniej negatywne niż we wrześniu opinie dotyczące zarówno krajowego jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu. Odpowiednie prognozy są nieznacznie negatywne" – napisano w komunikacie.

    "Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza poziom uznawany za wystarczający. Poziom należności od kontrahentów wzrasta nieco szybciej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie mniej pesymistycznie niż we wrześniu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia" – dodano.

    "Redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zapowiadanych we wrześniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, podobnie jak przewidywano w ubiegłym miesiącu" – napisano.