Konferencja „Systemy automatyki dla przemysłu ciężkiego”

W dniach 27-28 września 2007 r., w Ustroniu odbędzie się konferencja „Systemy automatyki dla przemysłu ciężkiego”. Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się: zarządzaniem, techniką, utrzymaniem ruchu, automatyką oraz systemami informatycznymi w zakładach przemysłu ciężkiego.

Konferencja będzie forum integracji i wymiany doświadczeń dla specjalistów z branży górniczej i hutniczej. W dwóch równoległych sesjach będą oni mogli wymienić się doświadczeniami z firmami wdrażającymi systemy sterowania oraz z użytkownikami tych systemów.

Podczas konferencji zostaną przedstawione przykłady wykorzystania rozwiązań z oferty firmy ASTOR oraz nowości z zakresu automatyki przemysłowej.

Zaproszeni goście przedstawią analizę rynku górniczego oraz hutniczego.

Organizatorem konferencji jest firma ASTOR.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2007 r.

Więcej informacji: www.astor.com.pl