Konferencja ?Kontrola, sterowanie i automatyzacja procesu spalania w kotłach energetycznych?

W dniach 23-25 maja 2005 r. w Kościelisku k. Zakopanego odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. ?Kontrola, Sterowanie i Automatyzacja Procesu Spalania w Kotłach Energetycznych?, zorganizowana przez Zakład Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki ? Warszawa oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała. Patronat nad konferencją objął Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach.
W konferencji wzięło udział 104 uczestników reprezentujących polskie elektrownie i elektrociepłownie oraz zespoły badawcze i firmy związane z energetyką.
Prezentowane referaty obejmowały perspektywy rozwojowe oraz problemy techniczne i ekonomiczne związane z automatyzacją spalania, m.in. w zakresie pomiarów parametrów niekonwencjonalnymi metodami w układach przygotowania paliwa, takich jak: monitoring parametrów przepływu (prędkość, stężenie, wydatek) pyłu węglowego w pyłoprzewodach, optymalizacja parametrów kotłów przy spalaniu różnych paliw oraz systemy zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.
W podsumowaniu konferencji prof. W. Kordylewski z Politechniki Wrocławskiej podkreślił wagę zaprezentowanych problemów dla optymalizacji procesów spalania i potwierdził konieczność zintensyfikowania prac nad nowymi metodami pomiarowymi przepływów zapylonych, zwłaszcza kiedy ma się na uwadze konieczność osiągania coraz niższych poziomów emisji NOx.
Biorąc pod uwagę okazane zainteresowanie automatyką i kontrolą procesów spalania organizatorzy obiecali, że w przyszłym roku odbędzie się konferencja o podobnej tematyce.