Konferencja Automatyków – RYTRO 2011

    Jak co roku, w drugiej połowie maja polscy automatycy spotykają sie na Konferencji Automatyków w uroczym zakątku Beskidu Sądeckiego – miejscowości Rytro. Tegoroczna konferencja była już piętnastą z kolei, a cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem, o czym świadczy udział ponad 200 osób z różnych firm i zakładów przemysłowych oraz przedstawicieli znanych krajowych uczelni technicznych. W tym roku grono firm organizujących konferencję poszerzyło się o uznaną na rynku europejskim firmę Schneider Electric. Jednym z patronów medialnych wydarzenia był już tradycyjnie magazyn Control Engineering Polska.
    W pierwszym dniu konferencji sporą część spotkania zajęły prezentacje referatów przedstawicieli świata nauki. Jednym z ciekawszych było wystąpienie prof. Ryszarda Tadeusiewicza z krakowskiej AGH, który poruszył kwestię nowych zasad promowania innowacyjności i dostępu do osiągnięć prac badawczych uczelni, instytutów i ośrodków badawczych, a impulsem do podjęcia tej tematyki jest coraz częściej podnoszona idea tzw. Open Acces, czyli swobodnego dostępu do tego typu informacji, najlepiej za pośrednictwem sieci komputerowych i ogólnodostępnych baz danych. Co jednak z prawami autorskimi i własności intelektualnej autorów, naukowców, a z drugiej strony prawami konsumenta, klienta, użytkownika, ucznia, swobodą dostępu do wiedzy itd. Te wątpliwości były głównym tematem prezentacji. Warto podkreślić obiektywizm stanowiska i sposób prezentacji tych problemów przez prelegenta, jak zwykle przystępny, ciekawy i zrozumiały dla uczestników konferencji, którzy przecież nie spotykają się z nimi na co dzień.
    W drugiej części dnia odbyły się prezentacje firm organizatorów konferencji. Poświęcono je zarówno najnowszym produktom, jak również osiągnięciom inwestycyjnym i komercyjnym ich firm. Ze względu na szeroki wachlarz branżowy firm, uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z nowymi technologiami i urządzeniami do pomiaru istotnych w aplikacjach przemysłowych wielkości fizycznych, rozwiązaniami w zakresie standardów i mediów komunikacyjnych dedykowanych dla sieci automatyki przemysłowej oraz ofertą dotyczącą standaryzacji, wzorcowania, legalizacji czy certyfikacji urządzeń, przetworników i mierników. Uwagę zwraca coraz bogatsza oferta modułów i rozwiązań systemowych z komunikacją bezprzewodową, przeznaczonych do aplikacji przemysłowych, w środowiskach szczególnie wymagających. Podkreślano wygodę, wysoką niezawodność komunikacji i bezpieczeństwo stosowania tych technologii. W dniu tym tradycyjnie odbył się również huczny bankiet, urozmaicony występem znanych gwiazd estrady oraz innymi atrakcjami rozrywkowymi, który sprzyjał swobodnym rozmowom uczestników oraz wzajemnej integracji środowiska.
    W drugim dniu zorganizowano warsztaty tematyczne, powiązane ze szczegółowym omówieniem niektórych zagadnień i rozwiązań technicznych, sygnalizowanych przez przedstawicieli firm we wcześniejszych prezentacjach. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zadawania pytań oraz wzięcia udziału w merytorycznych dyskusjach z prelegentami. Ma to szczególne znaczenie, wziąwszy pod uwagę profil uczestników, którzy w znacznej mierze reprezentują duże zakłady przemysłowe różnych branż, ośrodki naukowo-badawcze oraz firmy działające w branży automatyki, utrzymania ruchu itp. Warto także podkreślić duże zaangażowanie ze strony organizatorów konferencji, czuwających nad sprawnym jej przebiegiem, dyscypliną prelegentów i uczestników oraz zapewnieniem miłej atmosfery. Konferencja wciąż się rozwija, dostosowuje do nowych wyzwań branży, rynku i gospodarki, czerpiąc z doświadczenia naukowców i inżynierów. Pozostaje wyrazić przekonanie, że kolejna konferencja będzie równie udana.