Koncern Motorola kupuje firmę Symbol Technologies

  Koncern Motorola jest w trakcie realizacji transakcji kupna firmy Symbol Technologies za kwotę 3,9 miliarda USD, z premią 18% w stosunku do wartości firmy w momencie zamknięcia giełdy 15 września i z 30% premią w stosunku do średniej wartości giełdowej w okresie 3-miesięcznym.
  Motorola planuje zwiększenie swoich udziałów w rynku do poziomu 20 miliardów USD dzięki wejściu w branżę technologii mobilnych przy założeniu, że w około 25% ogółu zatrudnionych na świecie będzie w roku 2009 pracownikami mobilnymi.
  Wspomniana tu transakcja nabycia firmy Symbol Technologies spowoduje uzupełnienie oferty i doświadczenia koncernu Motorola w produkcji urządzeń dla sektora państwowego, bezpieczeństwa publicznego i branży petrochemicznej ? zapewniając dostęp do nowego rynku konsumenckiego i nowych obszarów biznesowych, głównie dzięki utrwalonej już pozycji firmy Symbol Technologies w handlu detalicznym, branży produkcyjnej, turystycznej i transportowej.
  Firma ta zrealizowała ponad 45 000 aplikacji sieci bezprzewodowych LAN i sprzedała około 7 milionów czytników-skanerów kodów na całym świecie. Obecnie zatrudnia 5 000 osób.
  Firma Symbol Technologies dołączy do działu koncernu Motorola o kapitale 11 miliardów USD, zwiększając jego potencjał tworzenia nowych produktów do komunikacji międzyludzkiej, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność oferowanych przez koncern technik mobilnych. Koncern Motorola zmierza do stworzenia jednolitego mobilnego systemu komunikacji i w ten sposób, jak to określa Ed Zander prezes i główny dyrektor firmy: ? Sieć Internet przenosi się w powietrze.
  Transakcja nabycia firmy Symbol Technologies stanowi uzupełnienie istniejącej już oferty mobilnych produktów osobistych koncernu Motorola i zmierza przede wszystkim ku zwiększeniu udziału technik mobilnych w sferze biznesowej przedsiębiorstw.
  Opisywana tu transakcja nieuchronnie pociągnie za sobą kolejne tego typu procesy konsolidacyjne. Na przykład firmy Nokia, Ericsson oraz inne przymierzają się do ?połknięcia? takich firm, jak Intermec ? konkurenta firmy Symbol Technologies. Gra w pojedynkę na dzisiejszym rynku wydaje się być raczej nieopłacalną.
  Szersze informacje na temat okoliczności przejęcia można znaleźć
  w internetowej wersji tego artykułu na
  www.controlengpolska.com

  Extra online
  Zbieżność celów: zdobycie, przemieszczenie i zarządzanie danymi pochodzącymi od przemieszczających się urządzeń i ludzi. Nabywając firmę Symbol Technologies, której hasłem przewodnim jest ?mobilność w przedsiębiorstwie?, koncern Motorola przywłaszcza zarazem cały jej potencjał i doświadczenie związane z technologiami bezprzewodowymi, techniką mobilną, technologią RFID i branżą czytników-skanerów, powszechnie stosowaną w handlu detalicznym. Firma Symbol Technologies wnosi z sobą do koncernu bogatą gamę produktów, ponad 900 własnych patentów, tysiące związanych ze sobą klientów i potencjał intelektualny niezbędny do budowy zintegrowanej platformy mobilnej dla klientów, łączącej w sobie możliwości wszechobecnej sieci komórkowej z funkcjami wewnętrznych, bezpiecznych sieci firmowych.
  Choć początkowo firma Symbol Technologies była nieco zadziwiona powolną akceptacją technologii RFID, okazało się, iż było to głównie efektem jej nieopłacalności dla klientów. Rynek technologii RFID nie powstawał, przede wszystkim z powodu początkowych wysokich kosztów produkcji etykiet RFID oraz braku powszechnej dostępności ich czytników. Jednakże fuzja firmy i koncernu Motorola może radykalnie zmienić te sytuację.
  Planuje się śledzenie przepływu aktywów przedsiębiorstwa tam, gdzie przenoszą się one w rzeczywistości, nie tylko w jego wnętrzu, ale również poza jego granicami. Prawdziwym źródłem sukcesu będzie fakt, iż dwie połączone firmy mają potencjał do stworzenia zintegrowanej platformy zarządzania całym przedsiębiorstwem, w odróżnieniu od innych uczestników rynku, co pozwala na zastosowanie technologii RFID na znacznie szerszą skalę. Fuzja ta stwarza również możliwość wbudowania czytników RFID i skanerów kodów w niewielkie urządzenia przenośne, dzięki czemu klient będzie mógł skanować kody na produktach lub odczytać je z etykiet RFID podczas przeglądania reklam czy to drukowanych lub publikowanych w radiu albo telewizji i natychmiastowego połączenia z siecią Internet ? w celu dokonania zakupu wybranych produktów lub uzyskania dodatkowych informacji o ich cenie lub dostępności specjalnych kuponach rabatowych od producenta. Chociaż dziś wygląda to może jak scena z kreskówki ?Jetsonowie?, to jednak bardzo szybko zbliża się moment realizacji takiego właśnie scenariusza.
  Koncern Motorola wykazał się również niezwykłym wyczuciem chwili. Zakupując firmę ? pioniera w dziedzinie technologii RFID ? może swobodnie wykorzystać jego doświadczenia w tym zakresie, unikając bólu i rozterek związanych z etapem opracowywania i wdrażania nowego rozwiązania. Co więcej system WiMAX zakorzenił się już na rynku, sprzyjając rozwojowi technologii mobilnych i związanych z nimi np. dwusystemowych urządzeń wykorzystujących jednocześnie łączność przez sieć komórkową oraz moduły WiFi, a dostarczanych przez jednego producenta.
  Powstaje tu również możliwość wzrostu obrotów, związana z pojawieniem się nowych klientów z branży przewoźniczej, jak: Cingular, AT&T, Verizon czy Sprint (rynek amerykański), żywo zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii mobilnych.